Het Nederlandse zorgsysteem wordt gestuurd door de verkeerde prikkels. En dus kan de zorg efficiënter en goedkoper. Dat is de belangrijkste conclusie van het debat.

Juiste prikkels
Ook minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op zoek naar de juiste prikkels. 'Er is al een flink aantal zaken aan het veranderen. Kijk bijvoorbeeld naar de verzekeraars. Sinds het begin van dit jaar krijgen ze geen extra’s meer als zij hun budget overschrijden.'

Tot die tijd kregen zij een verevening als ze erover heen gingen. Nu dat is afgeschaft, moeten de verzekeraars veel scherper inkopen. 'We gaan dus afrekenen op prestatie', aldus de minister.

Experimenteren
Maar dat is niet het enige. De minister wil bovendien experimenteren met verschillende financieringsmodellen, door het hele land. Dus niet alleen het model gebaseerd op prestatie, maar ook alternatieven. 'Die alternatieven kunnen ontwikkeld worden door de mensen uit de praktijk, in plaats van door mensen die eerst 10 jaar gaan studeren hoe het beter kan.'

Iedereen kan zich aanmelden. 'Ik wil snel kunnen vergelijken', aldus de minister. Als voorbeeld noemt ze de samenwerkingen tussen ziekenhuizen. De ene keer eindigt het in een fusie, de andere keer vormen ze een corporatie.

Chinese keizer
Neuroloog aan het UMC St Radboud Bas Bloem vindt dat artsen beloond moeten worden zoals de geneesheer van de Chinese keizer: hij wordt alleen betaald voor de dagen dat de keizer gezond is. Bovendien vindt Bloem dat de patiënt veel meer bij de behandeling betrokken moet worden.

'Geef ze inzicht in de medische keuzes en de kosten. Zo kunnen ze meekiezen en krijgen de artsen ook een beter zicht op wat belangrijk is voor de patiënt.' Op deze manier krijgen zorgaanbieders de juiste prikkels. Het gaat om genezen, niet om het draaien van veel omzet', zegt Bloem.

Kortere zorgbehoefte
Ook Jos de Blok van Buurtzorg Nederland vindt dat de zorg op een andere manier geprikkeld kan worden. Hij heeft met zijn thuiszorgorganisatie aangetoond dat zijn patiënten een kortere zorgbehoefte kunnen hebben. 'En dat zou beloond moeten worden', aldus De Blok.

Buurtzorg Nederland werkt met kleine teams van hoogopgeleide verpleegkundigen, die in direct contact staan met de patiënt. De management laag is uit deze organisatie verwijderd. 'Als er een manager is, gaat de rest achterover zitten', aldus De Blok.

Meer zeggenschap
Chris Oomen van DSW vindt dat verzekeraars het meer voor het zeggen moeten hebben: laat ze ziekenhuizen kopen, dan kunnen ze meer invloed uitoefenen op de specialisten, en de raden van bestuur en –toezicht.

Oomen wilde eerder een ziekenhuis overnemen, maar dat is tegengehouden door de politiek. 'Maar als die kans nog een keer voordoet, zal ik het zeker nog een keer proberen.'