Dit blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad. Volgens het FD was de dekkingsgraad van het pensioen zo hoog dat Imtech besloot het afgeroomde geld als dividend aan haar aandeelhouders uit te keren. Het pensioenfonds van Imtech dreigt nu zes tot zeven procent te moeten korten in 2013.

Gat dichten?
Of Imtech het huidige pensioengat van haar fonds gaat dichten, is volgens FD-redacteur Elisa Hermanides maar de vraag: “het fonds (pensioenfonds van Imtech red.) is maar een klein fonds, het zou niet heel veel kosten om dit fonds er bovenop te helpen. Nu dreigt een verlaging van de pensioen. En tot nu toe is Imtech niet bereid om bij te storten ondanks de terugstorting uit het verleden.”

Een woordvoerder van Imtech heeft tegen het FD gezegd dat Imtech nu niet bijstort in het fonds, omdat het daartoe niet is verplicht. Bovendien wordt er naar een definitieve oplossing voor het fonds gezocht voor eind 2012, als het definitieve besluit over het korten valt.

Verwijtbaar
Of het gedrag van Imtech verwijtbaar was, is volgens Hermanides een lastige vraag. Volgens haar was dit gedrag destijds gebruikelijker. Bovendien zeggen pensioendeskundigen al langer dat de huidige tekorten bij fondsen deels zijn veroorzaakt doordat bedrijven in het verleden geld uit de potten hebben gehaald. Het is veelal onbekend welke bedrijven dit hebben gedaan.

Een motie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, waarin wordt gevraagd om een compleet overzicht van de terugstortingen sinds 1985, werd aanvankelijk afgewezen en wordt nu slechts deels uitgevoerd.

Twee keer miljoenen
Volgens het FD roomde Imtech in 2000, toen nog Internatio-Müller, 18,1 miljoen af van Centraal Pensioenfonds Internatio-Müller (CPIM). In 2001 werd nogmaals 18,1 miljoen teruggestort aan Imtech.

In 2008 droeg CPIM de pensioenen van ruim 1500 actieve deelnemers over aan het huidige pensioenfonds Imtech. De 7800 overige pensioenen werden overgedragen aan Delta Lloyd.

Overigens heeft Imtech eind jaren´90 naast het uitkeringen van dividenden ook de pensioenaanspraken verhoogd.