Kamp ontving vrijdag alle elf fractieleiders. Zelf wilde hij na afloop niets kwijt over de inhoud van de gesprekken. De meeste fractieleiders pleitten voor een onderzoek naar een kabinet van VVD en PvdA. Sommigen willen die combinatie aangevuld zien met een derde partij. Kamp zal in het weekeinde besluiten of hij nog nieuwe gesprekken wil voeren met bepaalde fractieleiders.

De vertrouweling van premier Mark Rutte wil zijn verslag uiterlijk woensdag afronden, uiterlijk 24 uur voordat de Tweede Kamer er in nieuwe samenstelling over gaat debatteren.

Jolande Sap (GroenLinks)
Sap vindt dat de VVD en PvdA, gezien de verkiezingsuitslag, aan zet zijn. Die partijen moeten moed tonen en geen vage compromissen sluiten. Een derde partij is voor haar momenteel niet aan de orde. Sap heeft Kamp geadviseerd om de Kamer voor te stellen twee informateurs aan het werk te zetten, een van VVD en een van PvdA.

Arie Slob (ChristenUnie)
VVD en PvdA moeten haast maken in de kabinetsformatie. Hun leiders Mark Rutte en Diederik Samsom moeten ‘niet voor de uitslag wegduiken' en geen tijd verliezen. Slob pleit voor één informateur en vindt dat het voor de hand ligt dat dat iemand van VVD-huize zal zijn. Slob hoopt dat er binnen twee maanden een nieuwe regering zit.

Henk Krol (50PLUS)
Volgens Krol moet de VVD als grootste partij het voortouw krijgen bij de kabinetsformatie. Er moet snel bekeken worden of de VVD en de PvdA er samen uit kunnen komen. Gezien de steun die een kabinet nodig heeft in de Eerste Kamer is het volgens hem verder zaak om - als VVD en PvdA verder willen - er andere partijen bij te betrekken om de steun in de Senaat te garanderen. Krol ziet zijn partij niet snel toetreden tot een kabinet.

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren)
De Partij voor de Dieren wil dat VVD-leider Mark Rutte eerst met geestverwanten probeert om een rechts kabinet te vormen. Als dat mislukt moet PvdA-leider Diederik Samsom de kans krijgen een links kabinet te vormen. Pas als die opties geen resultaat opleveren, zou gekeken moeten worden naar een kabinet van VVD en PvdA samen. Thieme verwacht niet dat VVD en PvdA dat samen kunnen vormen, gezien hun onderlinge verhouding tijdens de verkiezingscampagne. Dat de Partij voor de Dieren zich bij een kabinet met de VVD aansluit, ziet Thieme niet snel gebeuren.

Mark Rutte (VVD)
VVD-leider Mark Rutte wil dat eerst wordt onderzocht of een kabinet kan worden gevormd met 'ten minste de VVD en de PvdA'. Ook andere partijen zouden volgens hem aan zo'n kabinet mee kunnen doen.

Diederik Samsom (PvdA)
Samsom wil dat ten minste met de VVD en de PvdA een kabinet geformeerd wordt. Anders dan VVD-leider Mark Rutte wil Samsom dat in elk geval de SP bij de formatie betrokken wordt als er sprake is van meer dan twee partijen.

Roemer (SP)
Een poging om een kabinet te vormen met VVD en PvdA is volgens SP-leider Emile Roemer ‘een zinloze exercitie'.

Geert Wilders (PVV)
PVV-leider Geert Wilders gaat 'keihard oppositie voeren tegen het vreselijke beleid dat ongetwijfeld gaat komen'.

Buma (CDA)
Buma wil dat er twee informateurs komen: één namens de VVD en één namens de PvdA.

Pechtold (D66)
Als het aan D66 ligt, komt er volgende week één informateur. Die moet volgens D66-leider Alexander Pechtold van VVD-huize zijn.