Het kabinet wil de Tweede Kamer terugbrengen van 150 naar 100 leden en de Eerste Kamer van 75 naar 50 leden.

Premier Mark Rutte: "Dit is een logische stap na alle maatregelen die we hebben genomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Die hadden grote gevolgen voor de mensen in het land. Dan ligt het echt voor de hand dat wij als politieke kaste kijken naar ons eigen functioneren en eigen omvang.''

Volgens Rutte is het niet vreemd dat het kabinet zo op het laatste moment nog zo'n belangrijk en mogelijk controversieel voorstel indient. "Wij dienen allerlei voorstellen in. We zijn gewoon het regeer- en gedoogakkoord aan het uitvoeren."