Rademaker is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Robeco. "Met een stelsel dat meer risicoruimte biedt, kunnen fondsen meer beleggingskansen benutten dan nu. Dat is gunstig voor hun financiële positie", zegt hij in Het Financieele Dagblad.

Kansen missen
Fondsen hebben volgens Rademaker nu weinig speelruimte in hun beleggingsbeleid. "Dat komt door de huidige regels en de lage dekkingsgraden. Als belegger vind ik dat fondsen daardoor kansen laten liggen. De uitkomst voor deelnemers is minder: goede instapmomenten worden gemist."

Discussie
Sinds het sluiten van het pensioenakkoord in juni 2011 is er een heftige discussie over de mogelijkheden die het nieuwe stelsel biedt om meer risico te nemen. In tegenstelling tot critici van het akkoord zien vermogensbeheerders het nemen van risico juist als een manier voor fondsen om uit de problemen te groeien.

(Bron: FD.nl)