Leen Verbeek benadrukte bij BNR Paul van Gessel nog maar eens geen voorstander te zijn van de plannen van minister Donner voor een Randstadprovincie. Hij kwam wel met een alternatief. Verbeek gaf aan dat hij open staat voor een verdeling van Nederland in verschillende grote delen. Daarbij denkt hij naast de Noordelijke Randstad bijvoorbeeld aan "een provincie Zuid-Holland, West-Brabant en Zeeland".

Evenwichtig
Verbeek legde uit: "Dan krijg je een nieuw evenwichtig samenstel. Dat zou ook betekenen dat de gemeentes krachtiger moeten worden. Dat betekent dat kleine gemeentes geen toekomst meer hebben en dat we geen gemeentes meer willen zien die minder dan 100 duizend inwoners hebben."

Grote getallen
Op de vraag of zo'n superprovincie niet als groot voordeel heeft dat er kan worden bezuinigd op de bestuurslaag (bv 1 Commissaris van de Koningin in plaats van drie CvdK's), antwoordde hij: "Ik weet niet of dat nou zoveel uitmaakt in de grote getallen waarover we discussieren. Bovendien hebben alle provincies recent gekort op het aantal statenleden."

Spanning
Of zo'n Randstadprovincie als krachtige economische regio een idee is waar je wat mee moet? "Dat is geen slechte redering", zei Verbeek. "Maar het wordt heel merkwaardig als in heel Nederland maar één zo'n regio wordt gecreëerd. Ik zou als commissaris tegen de minister-president of minister van Economische Zaken zeggen: gaat u maar kijken naar Zeeland, Groningen of Drenthe. Ik heb u niet nodig. Ik kan m'n eigen werk wel doen. Dan creëer je spanningen tussen bestuurslagen."