De Tweede Kamerleden Roland van Vliet (PVV) en Paul Ulenbelt (SP) bepleitten dat woensdag in een overleg met staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Volgens hen zijn de kortingen gemakkelijk te vermijden als de pensioenfondsen met een ander rentepercentage mogen rekenen.

De te lage dekkingsgraad van de pensioenfondsen wordt vooral veroorzaakt doordat de fondsen sinds enkele jaren de marktrente moeten hanteren bij het berekenen van hun vermogenspositie. Van Vliet en Ulenbelt stellen voor om ze weer te laten rekenen met een vast rentepercentage van 4 procent, zoals dat in het verleden het geval was. De dekkingsgraad stijgt dan, waardoor de kortingen niet nodig zijn.

Maar volgens PvdA-Kamerlid Roos Vermeij is er geen enkele pensioendeskundige te vinden die dit verantwoord acht. Ook CDA en D66 voelen er niets voor "de rekening van de pensioenfondsen naar de toekomst door te schuiven''. D66'er Steven van Weyenberg waarschuwde dat "het pensioenprobleem niet via kunstmatige renteaanpassingen weggedefinieerd mag worden''.