"Wat we hebben ontdekt is dat sociale media kunnen bijdragen aan het in stand houden van het gemeenschapsgevoel in parochies", vertelt Robin Effing. Hij deed onderzoek naar twitterende kerken en schreef het boek 'De Sociale Netwerkkerk'.

Effing vertelt dat kerken sociale media in kunnen zetten door bijvoorbeeld een 'Twitterviering' te organiseren. "Op die manier kunnen ze veel laagdrempeliger inbreng hebben in een viering."

Twitterdienst
Drie gereformeerde kerken in Deventer hielden dit jaar voor het eerste een Twitterdienst: tweets van de kerkbezoekers verschenen op een groot scherm in de kerk. Klaas Jan Wieringa kwam met het idee: "De predikant had een stelling en daar kon je op reageren. Zo ontstond er een rechtstreekse discussie met mensen in de kerk, maar ook buiten de kerk die het volgden via internet. Het is iets wat de jeugd meer aanspreekt. We gaan het zeker niet in elke dienst doen, maar wel vier tot zes keer per jaar."

iPad in plaats van Bijbel
Met de diensten spelen kerken ook in op het toenemende aantal kerkgangers dat een iPad meeneemt naar de dienst. "Je ziet steeds meer mensen die een iPad meenemen in plaats van de Bijbel."

Nieuwe kerkgangers
Twitter is ook een manier om de kerk in de markt te zetten en nieuwe kerkgangers te werven. "Vaak worden kerken gezien als gesloten gemeenschappen. Door sociale media kan je makkelijker en directer laten zien wat je doet en mensen uitnodigen voor activiteiten", legt Effing uit.