Nationalisatie SNS8 mrt '13 19:57Aangepast op 9 mrt '13 00:40

DNB-top kwam er niet aan te pas bij SNS-overname

Auteur: Thijs Baas

Bij de toetsing van de overname van Bouwfonds Property Finance door SNS Reaal is de directie van De Nederlandsche Bank nooit betrokken geweest.

Voormalige DNB-bestuurders verklaren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer dat de aankoop door SNS op een lager niveau werd afgehandeld. De problemen met de vastgoedportefeuille leidden uiteindelijk tot de nationalisatie van SNS, afgelopen maand, meldt politiek verslaggever Hans Verbeek. "Nu zouden we een dergelijke transactie niet meer goedkeuren", zegt directeur toezicht van DNB, Jan Sijbrand.

Toch was er in 2006 kennelijk nog geen enkel beletsel: DNB verleende zonder morren een Verklaring van Geen Bezwaar. "En om terug te kijken hoe we als toezichthouder met dergelijke aanvragen van een Verklaring van Geen Bezwaar omgingen, werd in die tijd meer uitgegaan van een 'toestaan tenzij'-beginsel; een beginsel dat niet alleen bij toezichthouders opgeld deed, maar in veel bredere gebieden van de maatschappij en het openbaar bestuur", zegt Arnold Schilder, destijds directeur Toezicht bij DNB.

Tak van sport
Geen bezwaar, tenzij er iets aantoonbaar mis is, was het uitgangspunt. En dat was er toen niet, in de ogen van de toezichthouder: vastgoed was een aantrekkelijke tak van sport. En de rendementen waren ook goed. Schilder: "Een van de zaken die ik meteen aan de orde wil stellen is dat besluiten zoals die rond de Verklaring van Geen Bezwaar voor de overname van Bouwfonds Property Finance door SNS in die tijd gewoonlijk werden afgehandeld 'in de lijn', in casu bij de divisiedirecteur en zijn team. Dus het is niet in de directie aan de orde geweest en ik heb bij deze goedkeuring dan ook zelf geen betrokkenheid gehad." Ook toenmalig DNB-baas Nout Wellink was niet betrokken bij het toezicht op de transactie.

Er lopen meer onderzoeken naar eventuele fraude en malversaties rond de overname, zoals van het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie. Die aspecten bleven bij de hoorzitting in de Tweede Kamer onderbelicht. SP-Kamerlid Merkies: "Er zijn heel veel vragen nog niet beantwoord. Dit is goed om wat inzicht te krijgen in het toezicht, maar meer is het eigenlijk ook niet. Wij hebben gepleit voor een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête. Ik denk dat dat onvermijdelijk is."

Uiteindelijk moeten de onderzoeken leiden tot een beter inzicht in de vaak schimmige transacties in de financiële sector, waaruit lessen zijn te trekken voor de toekomst. Met de kennis van nu, uiteraard.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen