Vogelgriep24 nov '14 13:10Aangepast op 24 nov '14 14:21

'Vermeerderaars extra getroffen door vogelgriep'

Auteur: Pieter van den Akker

Het ministerie van Economische Zaken praat vanmiddag met de pluimveesector over compensatie voor het fokverbod. Enkele bedrijven worden onevenredig zwaar getroffen door de maatregelen, vindt de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.

Foto: ANP
Foto: ANP

Peter van Horne, pluimvee-econoom van de Wageningen Universiteit: “Dat is de groep van vermeerderaars. Die zitten in de pluim- en vleesschakel net voor de broederijen. Het is zo dat deze groep met de maatregelen die zijn afgekondigd, onevenredig zwaar getroffen zal worden. Het is een kleine groep van 200-250 bedrijven, maar die gaan nu met dit fokverbod forse schade oplopen.”

Hoe komt het dat juist zij schade oplopen?
“Normaal zijn er vergoedingen vanuit een centraal fonds voor het ruimen van dieren. In dit geval worden er geen dieren geruimd, maar de afzet wordt beperkt, belemmerd. Dan krijg je dus helemaal geen opbrengstprijs voor je product. Dan moet je compleet afwaarderen en kan de schade snel oplopen omdat er vanuit die fondsen geen compensatie tegenover staat.”

Krijgen de andere bedrijven in de pluimveesector wel die compensatie?
“Of ze krijgen compensatie of ze hebben geen houderij. Maar deze bedrijven moeten doorproduceren volgens de gangbare systemen en krijgen een complete afwaardering van hun product. Dan praat je dus over 30 tot 40 duizend euro schade per week. Als het, zoals het er nu naar uitziet, drie weken duurt is dat nog te overzien."
 

Gaat het dan om kuikens?
“Het gaat om broedeieren. Die gaan naar een boerderij en dan komen er kuikentjes uit. Dat zijn de vleeskuikens voor de pluimvleesproductie. Ze zitten net in de schakel ervoor. Die lijntjes naar de boerderij worden op dit moment helemaal afgesloten.”

Over hoeveel geld hebben we het dan?
“Dan heb je het over 200 tot 250 bedrijven. En als je per bedrijf 30 tot 40 duizend euro per week rekent, dan kan iedereen de sommetjes maken. Het onzekere is hoe lang deze situatie gaat duren. Dat is natuurlijk essentieel voor elke schadeberekening.”

Denkt u dat er compensatie komt? Kan het ministerie van Economische Zaken dat doen?
“Dat kan. Er is een fonds van een aantal miljoenen dat door de sector gevuld is. Dus ik heb het idee dat het ministerie met de sector kan overleggen van: dit valt wel in de regeling. Cru is ook dat de bedrijven die nu getroffen worden ook met heffingen meebetaald hebben aan dat fonds. Dat is het onlogische van deze situatie. Ze hebben wel meebetaald aan het garantiefonds, maar ze kunnen er niet aan deelnemen om een vergoeding te krijgen.”

--------------------------------------

CDA-Kamerlid Jaco Geurts zegt in een reactie op BNR: “Staatssecretaris Dijksma heeft gisteren een brief naar de Kamer gestuurd. Daar staat omfloerst in omschreven dat er een fokverbod is gekomen in Nederland. De kuikens mogen alleen nog in het buitenland afgeleverd worden en niet meer in Nederland geplaatst. Dat betekent dat je de top van de piramide stillegt."

Hij vervolgt: "Dat is wel een heel heftige situatie, een ernstige situatie. Ik snap deze vermeerderaars heel goed."
 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen