Mid Term28 okt '14 13:30

Gaan de Obama’s scheiden?

Auteur: Bernard Hammelburg

Roddelen - dat hebben we in deze rubriek nog niet gedaan. En dat is jammer en ten onrechte, want in Amerika, het land dat het beroep roddeljournalist uitvond, spelen geruchten en achterklap nog altijd een enorme rol.

Bernard Hammelburg
Bernard Hammelburg

Louella Parsons, voor zover bekend ’s werelds eerste roddeljournalist, doopte haar pen vanaf 1914 afwisselend in vitriool en siroop en begon stukjes te schrijven over acteurs en actrices, een beroep dat ze tot haar pensionering in 1965 zou blijven uitoefenen. Zoals het een goede roddeljournalist betaamt, joeg ze de sterren de stuipen op het lijf, maar lagen die ook bij haar op de stoep om in haar column te worden genoemd.

Een goede roddelaar heeft goede bronnen, maar leeft van de suggestie. Dus: veel koppen met vraagtekens. Ik had vroeger bij de krant een hoofdredacteur die koppen met vraagtekens verbood. De krant, zei hij, stelt de lezer geen vraag, maar geeft antwoord. Een strenge fatwa, waaraan geen enkel medium zich nog houdt. In het tijdperk van Twitter, Instagram en Facebook, heeft het gerucht zich opgewerkt tot intrinsiek onderdeel van de waarheid, en traditionele ambachtslieden, die graag hoor en wederhoor toepassen en traditioneel geen genoegen namen met één bron, hebben het nakijken.

Daar gaat-ie. Gaan de Obama’s scheiden? Daar wordt heel veel over gespeculeerd. First Lady Michelle zou zich kapot ergeren aan Barack, om zijn lange uren op het golfterrein, zijn geflirt met andere vrouwen – en, wie weet, méér dan geflirt. Het gerucht komt voortdurend terug, als een soort SPAM in de nieuwsstroom.

De nieuwste roddel: Michelle doet een gooi naar een Senaatszetel, als opvolgster van Dianne Feinstein, senator voor de staat Californië, die in 2018, als haar huidige termijn eindigt, 81 jaar oud zal zijn. Orb Media, een grappige roddel-site, kwam met het bericht, en ook de MSM (main stream media – de serieuze pers) maakte er melding van. Feinstein zelf reageerde verrast en gereserveerd: “Ik moet nog vier jaar, wie dan leeft die dan zorgt, en ik kan het me niet voorstellen.” Maar Michelle is nog jong, en wat is zij minder dan Hillary Clinton, die de grote stap ook zette – na het presidentschap van haar mann na de Lewisnky-affaire.

Het past bij het gerucht dat de Obama’s – al dan niet als echtpaar – na Barack’s tweede termijn als domicilie Californië zullen kiezen. Ze komen uit Illinois, maar dat zegt niets: Bill Clinton kwam uit Arkansas en Hillary uit Chicago (ook Illinois), maar ze vestigden zich in de staat New York, die Hillary als senator zou vertegenwoordigen.

Waar rook is, is vuur. Geruchten komen niet zomaar uit de lucht vallen. Onzin? Misschien, maar de lezer van de roddelrubrieken gelooft dat, en in zijn gedachten vormt zich zijn waarheid. Die lezer is de kiezer bij de “midterms,” en zijn waarheid bepaalt zijn stemgedrag.

Gerelateerde artikelen