Mobilityweek3 sep '14 14:04Aangepast op 3 sep '14 16:15

'Jongere keert auto absoluut niet de rug toe'

Auteur: Thijs Baas

Het idee dat jongeren geen auto willen hebben, is onjuist. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Zij zijn bang dat het beeld dat jongeren niets met auto's hebben leidt tot verkeerd beleid.

Dat sluit aan bij de bevindingen van het KiM, het kennisinstituut van het ministerie, zegt Renate Hemerik, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Meer dan 80 procent van de 30-minners vindt het belangrijk om een ‘eigen’ auto te rijden en is niet bereid deze te delen met anderen. Opmerkelijk is ook dat de gevoeligheid voor de reputatie en status van het automerk of –model gelijk is. Dat blijkt uit een deelanalyse van het Nationaal Zakenauto Onderzoek (NZO) 2014.

Hoewel jongeren uit kostenoverweging bewuster kiezen voor een auto uit de lagere bijtellingsklasse, zijn de verwachtingen voor de volgende auto hooggespannen. De fundamentele attitude tegenover auto en automobiliteit bij jongvolwassenen (generatie Y, 18-30 jaar) is niet anders is dan bij ouderen. De branche roept beleidsmakers daarom op om beter naar de transportbehoeften van de komende generatie te kijken, anders dreigt een tunnelvisie bij beleidsmakers, waarschuwt Hemerik.

Arbeidsproces
Steeds vaker blijkt dat daar geen sprake van is, constateert Hemerik. "Het ligt iets genuanceerder. Ze willen de auto láter, en dat heeft volgens ons ook een aantal economische redenen. Ze zitten veel later in het arbeidsproces. Maar als hun privésituatie rond hun vierentwintigste ook redelijk gesetteld is, hebben ze eigenlijk wél behoefte aan mobiliteit met een auto."

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is Hemerik veel in gesprek over het toekomstige mobiliteitsbeleid. Daarbij mag niet continu het startpunt zijn dat jongeren de auto afwijzen. "De focus kan te veel komen te liggen op het feit dat iedereen gebruik wil maken van het ov, maar dat blijkt eigenlijk wel veel genuanceerder te liggen. Als het startpunt van die discussie continu dat punt is, dan gá je ook je focus anders leggen."

Startpunt
VVD-Tweede Kamerlid Barbara Visser is het helemaal met Hemerik eens en wijst daarbij op onderzoeken. "Daaruit blijkt dat jongeren inderdaad nog hechten aan de auto. Het startpunt van een discussie moet niet zijn dat het steeds minder wordt, maar dat die behoefte in de toekomst alleen maar zal toenemen. Alles met het openbaar vervoer doen kan gewoon niet, het is geen alternatief voor alle verplaatsingen."

Maar van VVD-zijde is geen sprake van veranderend inzicht, vindt Visser. "Mobiliteit is essentieel en daar hoort de auto absoluut bij, ook voor jongeren. Of het nu voor je werk is of voor sociale activiteiten. Het openbaar vervoer kan vooral in de spitstijden absoluut ondersteunend zijn, maar als je kijkt naar waar in de toekomst de behoeften van mensen liggen, zitten die vooral in de auto. Dat betekent ook iets voor je investeringen voor de toekomst: je moet nog steeds inzetten op weginfrastructuur.

Gerelateerde artikelen