Bernard Hammelburg

Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg gaat in op zaken van wereldbelang en plaatst de internationale politiek in context.