Theodoor Gilissen17 jan '13 10:46

Bouwers profiteren van herstel Amerikaanse huizenmarkt

Auteur: Boj Holslag

De Amerikaanse huizenmarkt krabbelt op, dankzij voorzichtig economisch herstel en teruglopende werkloosheid. Vooral bouwbedrijven profiteren. Dat betekent een kans voor beleggers, aldus Jacoline Overdevest en Paul Broholm van Theodoor Gilissen.

Paul & Jacoline Dat de VS op het nippertje een duik in het begrotingsravijn wist uit te stellen, is ook voor de Amerikaanse huizenmarkt een opluchting. De kans op radicale bezuinigingen en een daaruit voortvloeiende recessie is aanzienlijk afgenomen. Het gestage herstel van de Amerikaanse economie kan zich voortzetten. ‘ En dat gaat samen met verder herstel van de huizenmarkt’, zegt analist Jacoline Overdevest. ‘In 2012 zag je het keerpunt, nadat de prijzen over een periode van vijf jaar zo’n 30% waren gedaald. De verkoop van nieuwe huizen is vorig jaar met 15% gestegen en er staan nu 4% minder huizen te koop dan een jaar geleden.’

Wel wisselt het beeld per regio, waarschuwt directeur Investments Paul Broholm. ‘Je kunt eigenlijk nauwelijks spreken van één markt. In de VS zijn 360 stedelijke gebieden te onderscheiden. Maar voor 240 daarvan zijn de indicatoren minstens zes maanden op rij gestegen. Je kunt dus spreken van een breed herstel.’

Veel dynamiek

Waar de gemiddelde Nederlander aast op een charmant jaren 30-huis, hebben Amerikanen volgens Broholm een sterke voorkeur voor nieuwe woningen. Veel oude huizen worden dus achtergelaten. Toch zit dat de dynamiek op de Amerikaanse woningmarkt niet in de weg. ‘ Het huis teruggeven aan de bank bij betalingsproblemen is makkelijker dan bij ons. Er zijn regio’s waar een deel van de bestaande huizen wordt afgebroken, en ik verwacht dat dit de komende tijd vaker gaat gebeuren.’

Bovendien zijn er in de VS meer nieuwkomers op de markt. Door beperkte vergrijzing is het percentage jongeren namelijk beduidend hoger dan in Nederland. Velen van hen zetten nu hun eerste schreden op de woningmarkt. De situatie is ernaar. Weliswaar stellen banken strengere eisen bij de verstrekking van hypotheken, maar daar staat tegenover dat de huizenprijzen én de rentetarieven bijzonder laag zijn. Voor een lening met een rentevaste periode van dertig jaar beloopt de rente nu slechts 3,3%. Daar komt bij dat de werkgelegenheid gestaag verbetert. Vorig jaar zakte de werkloosheid voor het eerst in vier jaar onder de 8%. De rentepolitiek wordt nu zelf gekoppeld aan een werkgelegenheidsdoelstelling, aldus Overdevest. ‘De Amerikaanse centrale bank wil het monetaire verruimingsbeleid handhaven tot de werkloosheid is teruggevallen tot 6,5%.’

Impuls voor de consumptie

De Amerikanen zijn de afgelopen jaren de tering wat meer naar de nering gaan zetten. Zij hebben afgelost op hun hypotheken of zagen zich genoodzaakt tot schuldsanering. Dat banken grootschalig hebben afgeschreven op hun hypotheekportefeuilles, maakt de economie uiteindelijk een stuk gezonder, zegt Broholm. ‘Een lager schuldniveau is gunstig voor de consumptie. Nu Amerikanen ook de waarde van hun huis weer zien toenemen, zullen zij zich comfortabeler voelen en meer gaan uitgeven. Een sterkere woningmarkt is niet alleen een weerspiegeling, maar ook een indirecte oorzaak van meer consumentenvertrouwen.’

Het economisch herstel zal dit jaar naar verwachting doorzetten, zij het op een vrij laag niveau. Overdevest: ‘De groei is mede afhankelijk van de politiek. Vraag is voor welke bezuinigingen wordt gekozen. Als bijvoorbeeld op defensie wordt bezuinigd zal dat gunstiger zijn dan als het mes gaat in maatregelen om de werkgelegenheid te stimuleren.’

Kans voor beleggers

Het Amerikaanse bedrijfsleven profiteert van de aantrekkende huizenmarkt. Geplaagde sectoren als de bouw en woninginrichting komen weer uit het slop. Broholm en Overdevest springen daarop in met een indextracker die is gebaseerd op de bijna veertig genoteerde woningbouwbedrijven in de VS. Overdevest: ‘We kiezen in dit geval niet voor individuele fondsen. Enerzijds omdat de meeste grotere Amerikaanse bedrijven conglomeraten zijn, en dus ook activiteiten voeren die niets met de woningmarkt hebben te maken. Anderzijds omdat geen enkel bedrijf in álle stedelijke regio’s actief is. Met de tracker pakken we de hele trend.’

Gerelateerde artikelen