Teslin30 aug '12 16:29Aangepast op 31 aug '12 15:03

Winst wordt gemaakt door bedrijven En komt toe aan de eigenaren

Auteur: Bas Kooij

Frederik van Beuningen

Het lijkt of iedereen het even vergeten is. Maar ook anno 2012 wordt de echte winst nog steeds gemaakt in bedrijven. En dus niet door de politiek of door de staat. De vlucht naar spaargeld en obligaties wordt vooral ingegeven door angst en onzekerheid. Terwijl wanneer je betrokken bent bij de bedrijven waarin je investeert, je ongeveer weet welke winst je kunt verwachten. En ook dat je als aandeelhouder recht hebt op 100% van die winst.

Bij Teslin gaan we naar veel aandeelhoudersvergaderingen, in het kort ava’s, van de kleinere bedrijven; we hebben immers aanmerkelijke  belangen in een groot aantal smallcaps.  Bij de jaarlijkse ava’s van de kleinere beursfondsen valt het op dat ze over het algemeen steeds beter worden bezocht. Dat is in onze ogen een gunstige ontwikkeling, want het wijst erop dat de betrokkenheid van aandeelhouders toeneemt en dat de verplichtingen die het aandeelhouderschap met zich meebrengt serieuzer worden genomen.

Stemmen over verdeling van de hele winst

Tijdens de ava’s leveren winstbestemming en dividend vaak inhoudelijke discussies op. Voor ons zijn dit belangrijke punten, want de waarde van een onderneming zou je kunnen stellen op de contante waarde van toekomstig dividend.

Bij vrijwel alle beursgenoteerde ondernemingen is in de statuten geregeld dat het bestuur eerst een gedeelte van de winst reserveert en het restant aan de vergadering ter beschikking stelt. Feitelijk is dit een aantasting van één van de essentiële rechten van aandeelhouders, die immers de kapitaalverschaffers zijn: zeggenschap over de winstverdeling. Eigenlijk zou de verdeling van de hele winst op grond van een voorstel van het bestuur aan de ava moeten worden voorgelegd: x% reserveren en x% uitkeren.

In voor goede plannen

Dat betekent overigens niet dat wij als aandeelhouder per definitie 100% van de winst verlangen. Wel willen we horen wat de plannen zijn en wij hebben het graag over de hoogte van het daarvoor benodigde bedrag. Welk rendement denkt het bestuur op het gereserveerde bedrag te maken? Als dat een aantrekkelijk rendement is, hebben aandeelhouders geen reden om daar niet mee in te stemmen.

Toch zijn de meeste bedrijven op dit punt helaas terughoudend en willen niet meteen toezeggen om de ava zeggenschap te geven over de winstbestemming. Een aantal besturen beloofde wel om er over na te denken. Hopelijk leidt dat tot een verandering ten goede.

Wilt u ook weten wat het is om mede-eigenaar te zijn van veelbelovende bedrijven?
Klik hier en wij sturen u nadere informatie toe.
 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen