The Green Quest11 nov '14 16:55

Niina Pussinen: ‘Kleine voorstellen helpen om grote stappen te zetten’

Auteur: Ruth Van der Vlugt

Vele inzendingen van Nederlanders met een groen hart hebben bijgedragen aan het adviesrapport van The Green Quest. Niina Pussinen, facilitair manager bij ABN AMRO is blij met de bijdrage van the crowd: ‘Alle kleine en concrete voorstellen helpen ons om nog grotere stappen te zetten’.

ABN AMRO heeft The Green Quest als opdracht twee doelstellingen meegegeven. Zo wil de bank een CO2-neutraal en energiegevend kantoor realiseren in Alkmaar en wil ABN AMRO het duurzaamheidskeurmerk BREEAM Excellent verkrijgen voor het hoofdkantoor op de Gustav Mahlerlaan. Een behoorlijke opgave voor het team van The Green Quest waar het publiek goed bij kon helpen.

Een van de suggesties vanuit het publiek richtte zich onder andere op de inzet van bewegingsmelders, om zo onnodig energieverbruik tegen te gaan. Niina Pussinen: ’De grotere kantoren zijn al voorzien van zulke bewegingsmelders. Bij kleinere kantoren willen we dit nog verder uitrollen. Dat geldt ook voor de inzet van ledlampen. Uit economisch perspectief is hier gekozen voor een gefaseerde uitrol. In de tussentijd maken we graag gebruik van het ingebrachte idee om leukere, prikkelende stickers te plaatsen om medewerkers zelf te herinneren om het licht uit te zetten.’

Het publiek richtte de adviezen aan het Green Team niet alleen op de geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen, maar ook op de core business van de bank. Zo stelt de heer VosdeWael in een suggestie via Twitter voor om een lagere hypotheekrente te rekenen wanneer een woning aantoonbaar een EPC waarde van 0 heeft. Dhr. Buunk vraagt ABN AMRO via Twitter om een businessplan met aandacht voor duurzaamheid extra te stimuleren.

Interessante en goede suggesties volgens Niina Pussinen. Zij benadrukt dat duurzaamheid nu al onderdeel is van de bedrijfsvoering. Met betrekking tot business plannen van zakelijke klanten komen duurzaamheidsaspecten al ter sprake in gesprekken met de klant. Als concreet voorbeeld noemt zij de ‘sustainable fashion guide’ die ABN AMRO heeft ontwikkeld voor de fashion industrie.  Deze gids helpt fashion ondernemers om duurzame keuzes te maken in hun keten. Volgens Pussinen is duurzaamheid goed opgenomen in interne sturingsprocessen zoals in KPIs en business jaarplannen. Toch komt zij geïnspireerd door dhr.Buunk, met een mogelijk verbeterpunt:  ‘In onze vaste formaten voor projectvoorstellen zouden we nog meer expliciete aandacht kunnen hebben voor duurzaamheid. Of het nu om product-of procesontwikkeling gaat zou de schrijver van het projectvoorstel al door de template getriggerd moeten worden op het concreet maken wat de impact of benefits zijn op het gebied van duurzaamheid.’

Vele ideeën gingen over papierloos werken. De concrete ideeën vanuit dichtbijvan de werkvloer zijn volgens Pussinen zeer nuttig: ‘Er zijn al vele middelen beschikbaar om digitaal te werken. Soms is uUit onbekendheid of wenning gebruiken medewerkers de middelen soms niet. Dit zag ik ook terug in een aantal ideeën. Nu weten we waar we langs kunnen gaan om samen te kijken hoe de stap naar papierloos concreet te maken. Voor het beter begeleiden van medewerkers hierin hebben we ook een project  ‘let’s get digital’ gestart.”

Een van de leukste ideeën kwam volgens Pussinen op het gebied van de deeleconomie. Zo werd ABN AMRO in een e-mailbericht gewezen op mogelijkheden om spullen,  en diensten en personeel met andere bedrijven te delen. Een zeer interessante suggestie die volgens Pussinen past in de Green Deal die ABN AMRO sloot met de overheid. ‘Het zou bijvoorbeeld goed zijn om spullen bij de afbouw van een kantoor te delen met de omgeving. Nu verloopt hergebruik vaak via onze leveranciers, maar in de deeleconomie zijn er natuurlijk directere alternatieven’.

Op woensdag 12 november presenteert het Green Team het adviesrapport van The Green Quest aan de directie van ABN AMRO.

Gerelateerde artikelen