The Green Quest22 dec '13 13:42

The Green Quest gaat door

Auteur: Ruth Van der Vlugt

Ook in 2014 zet het Green Team haar missie om Nederland te verduurzamen, verder door. Na het succes bij het St. Elisabeth ziekenhuis, vervoersbedrijf Arriva en Het Koninklijk Concertgebouw, zal het Green Team ook in 2014 bedrijven en instellingen helpen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

In het kader van het eerste seizoen van The Green Quest, besloot het Green Team het kabinet te voorzien van een reeks aanbevelingen. Met de aanbevelingen hopen de duurzaamheidsexperts knelpunten weg te halen, op weg naar een duurzamer Nederland.

Aanbeveling 1: Uit missie 1, St. Elisabeth ziekenhuis

Assisteer bij het oprichten van een fonds ter verduurzaming van Nederlandse ziekenhuizen, of zelfs breder: de Nederlandse gezondheidszorg. Creëer genoeg schaal met ziekenhuizen en andere zorginstellingen om dit interessant te maken voor grote beleggers.

Het St. Elisabeth Ziekenhuis en leden van het Green Team voeren al verkennende gesprekken met PGGM en Achmea. Richt soortgelijke fondsen op in andere sectoren bij succes.

Aanbeveling 3: Uit missie 2, Arriva

Stuur in aanbestedingen op resultaat. Stuur daarbij op duurzaamheid, niet  op laagste kosten. Probeer niet alles vast te leggen, waardoor creativiteit verdwijnt.

Beter is het om kader stellend eisenpakket voor een bestek op te geven. Dus schrijf  als opdrachtgever niet de soort brandstof voor, maar een gewenste CO2-reductie. Ander voorbeeld: bepaal waar je hoe vaak vervoer wilt, en laat de vervoerder dan een goede oplossing kiezen. Soms is dat samenwerking met een buurtbus (en niet een 95 procent lege bus). Soms is dat een eigen bus of trein. Het gaat om het resultaat, laat de markt bedenken hoe het resultaat bereikt wordt.

Aanbeveling 3: uit missie 2, Arriva

Maak contractperiodes langer: een concessie van 8 jaar is vaak te kort om investeringen te doen in duurzaamheid.

Treinconcessies zijn vaak 12 tot 18 jaar en laten zien dat grote investeringen over dergelijke tijdspannes goed kunnen worden gerealiseerd.

Aanbeveling 4: Uit missie 3, Het Koninklijk Concertgebouw

Vervul een actievere coördinerende rol om schaalgrootte te creëren. Bijvoorbeeld rondom het Museumplein: hier zijn mogelijkheden voor tegengaan van voedselverspilling. Maar alleen bij samenwerking tussen de diverse culturele instellingen zijn deze financieel rond te krijgen.

Aanbeveling 5: Algemene aanbeveling

Verplicht de environmental product declaration (EPD) en/of het grondstoffenpaspoort op elk product en dienst.

Dit is een grote stap naar de circulaire economie: het bepalen van de milieu-impact van producten en diensten wordt veel makkelijker. Is het moeilijk om op elk product een EPD te zetten? Op eten en drinken is het ook mogelijk om een ingrediëntenlijst en voedingswaarde te specificeren.

Aanbeveling 6: Algemene aanbeveling

Richt beleid in op cascadering van biomassa. Nu belandt veel bruikbare biomassa direct in kolencentrales, terwijl het daarvoor nog veel nuttigere toepassingen kan hebben.

De prijsprikkel om biomassa bij te stoken is schadelijk voor de Nederlandse economie. Met sterke agro- en chemiesectoren liggen er eindeloze economische kansen om hoogwaardige toepassingen voor biomassa te ontwikkelen.

Aanbeveling 7: Algemene aanbeveling

Leg saldering op eigen dak langjarig vast om onzekerheid weg te nemen en investering te vergemakkelijken.

Nog beter: maak het mogelijk om te salderen op andermans dak en maak het mogelijk voor miljoenen extra Nederlanders om bij te dragen aan die 16 procent-doelstelling.

The Green Quest gaat ook in 2014 door. Heb jij een suggestie voor een missiekandidaat? Mail dan naar thegreenquest@fd.nl.

 

 

Gerelateerde artikelen