Fact Club8 jan '13 20:14Aangepast op 9 jan '13 00:32

The Fact Club | Topinkomens

Auteur: BNR Webredactie

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens van kracht gegaan. Hiermee wordt een wettelijke grens gesteld aan inkomens van topfunctionarissen in publieke en semipublieke functies. Wat gaat er nu veranderen met de invoering van WNT? #feitoffabel 7 januari: topinkomens

Wat is WNT?
Het idee om extreem hoge inkomens in de publieke en semipublieke sector aan banden te leggen is niet nieuw. We zijn al een aantal jaren bekend met de Balkenendenorm. Vooralsnog was de Balkenendenorm een vrijwillige norm, vanuit het idee dat bestuurders in publieke functies niet meer dan 130% van het ministersalaris zouden moeten verdienen. Met de komst van WNT is deze vrijwilligheid ten einde.

Al geruime tijd wordt er aandacht besteed aan de inkomens van topfunctionarissen in publieke en semipublieke sectoren. 1 januari 2006 trad de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) in werking. Volgens deze wet moesten functionarissen die meer verdienen dan de WOPT-norm (het gemiddeld jaarinkomen van ministers) hun inkomen openbaar maken.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is de opvolger en vervanger van de WOPT. Met de komst van WNT moeten topinkomens niet alleen openbaar gemaakt worden, maar is er een wettelijke grens voor inkomens in publieke en semipublieke sectoren. Topfunctionarissen die teveel verdienen moeten het teveel verdiende geld terugbetalen. Opvallend detail is dat het terugbetaalde geld niet naar de instelling gaat waar de topfunctionaris werkzaam is, maar terecht komt bij de Staat.

Wat mogen topfunctionarissen verdienen?
Het maximale salaris voor een topfunctionaris in publieke of semipublieke sectoren is 130% van een ministersalaris. De minister-president en ministers verdienen 144.000 euro bruto per jaar. Dit is exclusief onkostenvergoeding.  Het maximale salaris voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sectoren bedraagt  187.340 euro. Inclusief sociale premies en onkostenvergoeding kan het salaris maximaal op 228.599 euro komen te liggen.

Bonussen zijn niet meer toegestaan en de maximale ontslagvergoeding komt op 75.000 euro te liggen. Toezichthouders mogen niet meer dan 5% van het salaris van de hoogst verdienende topfunctionaris verdienen, voor de voorzitter van de toezichthouders is dit 7.5%.

Voor wie geldt deze norm?
De norm geldt voor de gehele publieke en de semipublieke sectoren. Uitzonderingen worden gemaakt voor havenloodsen, zorgverzekeraars en luchtverkeersleiders.

De nieuwe normering gaat direct in voor mensen die na 6 december 2011 in dienst zijn getreden. Voor mensen die eerder in dienst zijn getreden geldt een overgangsregeling: de komende jaren ontvangen zij hun huidige salaris, daarna wordt het stapsgewijs afgebouwd.

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) verwacht dat door WNT ongeveer 700 bestuurders minder zullen gaan verdienen.

Wil het huidige kabinet nog meer doen aan de topinkomens in de publieke sector?
De Wet Normering Topinkomens komt voort uit eerdere kabinetten. Het huidige kabinet wil de norm verlagen van 130% naar 100% van een ministersalaris. Daarnaast wil minister Plasterk de norm niet alleen voor bestuurders, maar voor iedereen werkzaam in publieke sector  laten gelden.

Bronnen:
Plasterk: normering topinkomens raakt vierduizend werknemers (nrc)
WNT
veelgestelde vragen over WNT


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen