Fact Club29 aug '12 15:08Aangepast op 2 sep '12 23:40

The Fact Club | Deel 5: actieve ouderen van Wilders en Krol

Auteur: BNR Webredactie

Tot de verkiezingen checkt The Fact Club iedere ochtend op BNR Nieuwsradio uitspraken van politici. Nieuws: #feitoffabel dag 5: Wilders en Krol over participatie ouderen.

Geert Wilders (PVV): “De meeste mensen tussen de 60 en 65 werken niet.”. (bron: Radio 1 op dinsdag 28 augustus)

Oordeel: feit

Wilders stelt dat het onzinnig is te debatteren over het verhogen van de pensioenleeftijd als de meeste mensen tussen de 60 en 65 jaar niet werken. Bij het checken van deze uitspraak zijn wij ervan uitgegaan dat met de aanduiding ‘meeste’ bedoeld wordt: een aandeel van ten minste de helft van het totaal.

In 2011 waren er in Nederland 1.077.000 mensen in de leeftijd tussen 60 en 65 jaar oud, waarvan in totaal 431.000 personen (mannen en vrouwen) werkten. Voor 373.000 personen geldt dat ze minimaal 12 uur per week  werken. Dit betekent dat 35% van de personen tussen de 60 en 65 jaar werkt en dit aandeel groeit: in 2002 was het aandeel nog 16% en in 2008 28%. Het percentage niet-werkenden is daarmee meer dan 50% en dus kunnen we concluderen dat de uitspraak van Wilders klopt.

Opvallend is dat het percentage werkenden in de lagere leeftijdsgroep van 55 tot 60 jaar aanzienlijk hoger is met 67%.

Geert Wilders doet deze uitspraak om zijn standpunt om de pensioenleeftijd nu niet te verhogen te onderbouwen. Eerst de participatie omhoog is zijn credo. Die koppeling is feitelijk minder sterk. Een  groot aantal van de huidige 60 – 65 jarigen werkt niet omdat zij gebruik maken van de VUT regeling (31%). Die regeling is inmiddels afgeschaft. Het is dus heel aannemelijk dat de participatie onder 60-65 jarigen in de komende jaren sowieso verder zal toenemen.

Bronnen:
CBS Statline: Arbeidsdeelname

Henk Krol (50 plus): “Ouderen zijn in de Kamer hun stem verloren. Kijk maar naar de leeftijd van mensen die in de Tweede Kamer zitten. Vroeger zat daar nog een aantal ouderen tussen , nu is dat bijna nihil.”. (bron: RTL Z Wat kiest Nederland, middageditie, 27 augustus)

Oordeel: fabel

Uitleg:
Henk Krol spreekt over ‘ouderen’, wij gaan er, gelet op de naam van zijn partij, vanuit dat hij doelt op individuen met de leeftijd vanaf 50 jaar of hoger.

Om deze uitspraak te checken hebben we gekeken naar de populatie van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer telt 150 leden (zetels) en van die 150 leden zijn op dit moment  51 Kamerleden 50 jaar of ouder. Dat is 1/3, of 33% van de totale populatie van de Tweede Kamer. Dat zouden wij niet nihil willen noemen.

Om dit in een context te plaatsen: binnen de groep 50 plussers zijn 11 Tweede Kamerleden 60 jaar of ouder (7% van het totaal aantal Kamerleden). De gemiddelde leeftijd in de Kamer is 45,4 jaar (ter vergelijking: in 2007 was de  gemiddelde leeftijd 45,1 jaar en in 2004 44.8 jaar). Het oudste Tweede Kamerlid is Jan de Wit (67, SP) en het jongste Kamerlid is Farshad Bashir (24, SP). De Eerste Kamer is overigens nog ‘ouder’: 80% van de huidige Eerste Kamerleden is 50 jaar of ouder, 50% is 60 jaar of ouder en de gemiddelde leeftijd in de Eerste Kamer is 58.

We hebben deze getallen ook vergeleken met de totale beroepsbevolking in Nederland: hoe verhouden beide Kamers zich tot de totale werkzame beroepsbevolking van Nederland? In 2011 was 28% van de werkzame beroepsbevolking 50 jaar of ouder. Dat wil dus zeggen dat het percentage 50 plussers dat werkzaam is in de Tweede Kamer (33%) hoger is dan het landelijk percentage 50 plussers van de totale beroepsbevolking (28%).

Bronnen:
De Tweede Kamer: alle Kamerleden
De Eerste Kamer: alle Kamerleden
Parlement.com
CBS Statline: Arbeidsdeelname

Gerelateerde artikelen