Fact Club27 aug '12 15:16Aangepast op 2 sep '12 23:41

The Fact Club | Dag 3: Pensioengeld en MKB

Auteur: BNR Webredactie

Tot de verkiezingen checkt The Fact Club iedere ochtend op BNR Nieuwsradio uitspraken van politici. Nieuws: #feitoffabel dag 3: Samsom over pensioengeld

Diederik Samsom (PvdA): "Op die Spaanse banken (..) staat Nederlands spaargeld en pensioengeld. Als we die banken laten vallen valt dat mee de afgrond in". (bron: NOS lijstrekkersdebat, 22 augustus. Vanaf 50.00)

Oordeel: fabel

Uitleg: Nederlandse pensioenfondsen beheren ongeveer 900 miljard euro. Dit geld wordt op verschillende manieren wereldwijd belegd. DNB heeft berekend dat in het eerste kwartaal van 2012 Nederlandse pensioenfondsen in totaal voor 9 miljard euro geld in Spanje hadden uitstaan. Dit geld staat echter niet op Spaanse (spaar)rekeningen.

Het geld in Spanje zit namelijk in Spaanse staatsobligaties en beleggingen. Beleggingen variëren van aandelen in bedrijven (waaronder Spaanse banken, maar ook bedrijven zoals Zara), maar ook in infrastructuur zoals tolwegen.

De economische schade van een eventuele val van Spaanse banken is echter enorm. Sowieso ondergaan de beleggingen dan flinke schade (maar gaan niet direct allemaal failliet, bijvoorbeeld Zara zal nog steeds kleding in NL blijven verkopen), maar de totale schade zal naar alle waarschijnlijkheid nog groter zijn. Hoe groot is niet als feit te zeggen, maar het is aannemelijk dat dit de stabiliteit van de hele eurozone in gevaar brengt. Indien Samsom dit gevaar probeert aan te kaarten dan doet hij dit op de verkeerde manier.

Bronnen: DNB: Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op het eurogebied gestegen;
NOS Lijsttrekkersdebat 22 augustus


Nieuws: #feitoffabel dag 3: VVD, PvdA, D66, CU over het MKB

VVD: Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van Nederland

PvdA: Het MKB is de banenmotor van Nederland. Het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking, 4.5 miljoen mensen, werkt in het MKB

D66: Het MKB is de Nederlandse banenmotor en is zeer innovatief

ChristenUnie: Het MKB is de motor van onze economie. Zes op de tien werknemers is werkzaam in het MKB

Oordeel: feit

Uitleg: Onderzoek van EIM wijst uit dat tussen 2002 en 2010 is de werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf in Nederland is gestegen met 1,9%, tegenover 0,5% voor grote bedrijven. Voor het totaal aan bedrijven is deze stijging  1,4%. De stelling dat het MKB de banenmotor van Nederland is, is dus juist.

MKB staat voor midden- en kleinbedrijf. Dit zijn bedrijven met tussen de 1 en 250 personen in dienst hebben en een jaaromzet of jaarbalans gelijk aan of kleiner dan (respectievelijk) 50 of 43 miljoen euro.  In 2012 hadden 99.8% van de Nederlandse bedrijven (1.2 miljoen bedrijven) 250 of minder werknemers. Over hoeveel mensen er precies binnen het MKB werken zijn geen exacte cijfers, maar alle schattingen wijzen op 60 procent van de beroepsbevolking.

Bronnen:
EIM: Do SMEs create more and better jobs?
VVD: Verkiezingsprogramma
PvdA: Verkiezingsprogramma
D66: Verkiezingsprogramma
CU: Verkiezingsprogramma

Gerelateerde artikelen