Fact Club17 dec '12 12:12Aangepast op 17 dec '12 13:04

The Fact Club | Zijn bezuinigingen op kinderopvang wel nodig?

Auteur: BNR Webredactie

Het kabinet Rutte I bezuinigde al flink op kinderopvang en ook onder Rutte II gaat er minder geld naar de kinderopvang.

Volgens een groep organisaties (VergelijkDekinderopvang.nl, Voor Werkende Moeders, FNV, Abvakabo FNV, Brancheorganisatie Kinderopvang, VNO-NCW, MKB Nederland, CNV en MHP) zijn nieuwe bezuinigingen niet nodig, omdat de vraag naar kinderopvang lager wordt dan geraamd. Tijd voor de feiten dus! #feitoffabel 17 december | Zijn bezuinigingen op kinderopvang wel nodig?

De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA waren bereid te kijken of de bezuinigingen geschrapt konden worden, maar volgens is minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher is dit technisch niet mogelijk en gaat de bezuiniging van 90 miljoen in 2013 door.

Een bezuiniging van 90 miljoen, is dat een groot deel van de totale uitgaven aan kinderopvang?
Nee, in 2011 gaf de overheid 2.9 miljard euro uit aan kinderopvang, het gaat dus om een bezuiniging van 3%. De kinderopvang is in 1995 geïntroduceerd, vanaf 2006 zijn de uitgaven hard gestegen.

Hoe komt het dan de kosten sinds 2006 zo hard zijn gestegen?
In 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. Uit de CPB-publicatie ‘Kinderopvang in kaart‘: “Deze wet introduceerde vraagfinanciering op de markt voor kinderopvang – dat willen zeggen dat subsidies sindsdien direct aan gebruikers (ouders) in plaats van aan aanbieders worden verstrekt. Vóór 2005 waren gemeentes en werkgevers vrij om naar eigen inzicht kindplaatsen voor hun inwoners cq. werknemers bij kinderopvanginstellingen te bekostigen.

Een deel van de stijging is te verklaren door de werkgeversbijdragen, deze gaan met de nieuwe  wet via het Rijk. Van de 2.8 miljard werd ongeveer een miljard betaald vanuit de werkgeversbijdragen. Daarnaast is de laatste jaren de vraag naar kinderopvang hard gestegen.

Het kabinet Rutte I bezuinigde ook al op kinderopvang?
Het kabinet Rutte I verlaagde de (maximale) toeslag naar zes euro per uur, vergoeding voor tweede kinderen werd verlaagd en de toeslag voor hoge inkomens werd lager.  Dit zorgde ervoor dat de uitgaven aan kinderopvang in 2011 80 miljoen lager waren dan in 2010.

Wie maken er gebruik van kinderopvang?
Volgens het kabinet maken bijna 800.000 kinderen gebruik van kinderopvang.

In 2011 waren er 1.3 miljoen huishoudens met kinderen jonger dan 13 jaar waarvan tenminste een ouder werkt. 300.000 daarvan maakten gebruik van ‘formele kinderopvang’, andere vormen zijn bijvoorbeeld familie of een oppas.

Het CBS heeft in 2005, 2007 en 2009 berekend welke inkomensgroepen gebruik maken van kinderopvang, zie afbeelding 2.

Hoeveel kinderopvang instellingen zijn er?
De meest recente cijfers komen uit 2010 (CBS). In 2010 waren er 2780 kinderopvanginstellingen, deze hadden 10.500 locaties (in 2006 waren er nog 4.800 locaties). In 2010 waren er 100.000 mensen werkzaam in een kinderopvanginstelling, goed voor 60.000 fte.

Een belangrijk argument voor kinderopvang is het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen, is deze de afgelopen jaren hard gestegen?
De arbeidsparticipatie van vrouwen is tussen 1992 en 2011 gestegen van 34.4% naar 48.3%. In diezelfde periode is de arbeidsparticipatie van mannen gedaald van 63.6 naar 62.4%.

Wij zien dat de arbeidsparticipatie van vrouwen vooral tussen 1997 en 2000 en tussen 2006 en 2008 is gestegen.

De arbeidsparticipatie is het hoogst onder vrouwen tussen de 30 en 35 (78%). Kijken we naar de kwartaalgegevens sinds 2010 (start bezuinigingen kinderopvang) in de leeftijdsgroepen dat vrouwen kinderen krijgen dan zien we dat de arbeidsparticipatie van vrouwen tussen de 25 en 35 ligt daalt en die van 35-40 stijgt.

Bronnen
Rijksoverheid: Kinderopvang
CBS Statline – Overheid; sociale uitkeringen
CBS Statline: Huishoudens; voornaamste vorm van kinderopvang
CBS Statline – Arbeidsdeelname; 15 jaar of ouder
CBS Statline – Arbeidsdeelname; 15 jaar of ouder
CPB: kinderopvang in kaart
ABVAKABO: Kinderen bieden oplossing bezuiniging kinderopvang aan Tweede Kamer aan

 

http://thefactclub.nl/2012/12/17/feitoffabel-17-december-kinderopvang/


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen