Fact Club18 feb '13 23:07

The Fact Club | Geschrapte infrastructuurprojecten

Auteur: BNR Webredactie

Minister Schultz was vorige week weer in het nieuws. Dit keer niet om op een winderige zandvlakte een snelweg te openen, maar om het schrappen van een aantal infrastructuur projecten bekend te maken. #feitoffabel 18 februari: Geschrapte infrastructuurprojecten.

Image

Gelijk doken er vragen op of de geschrapte projecten wel eerlijk verdeeld waren over weg en spoor en de verschillende regio’s in het land. Tijd voor de feiten!

Waarom schrapt Schultz eigenlijk projecten?
Het was al eerder bekend dat er bezuinigd zou worden op het Infrastructuurfonds, minister Schultz heeft nu bekend gemaakt hoe deze bezuinigingen worden ingevuld.

Voor de periode 2014-2028 moet er in totaal 6.4 miljard euro worden bezuinigd. Dit is 460 miljoen euro per jaar. De bezuinigingen worden verdeeld over ‘wegen’ (51%, 3.4 mld), ‘spoor’ (33%, 2 mld), ‘vaarwegen’ (7%, 0.5 mld) en ‘regionaal/lokale projecten (8%, o.5 mld). Dit is de gebruikelijke ‘verdeelsleutel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De bezuinigingen worden op twee manieren ingevuld, er worden geplande projecten geschrapt en er worden projecten uitgesteld.  De uitgestelde projecten worden betaald uit de ‘vrije middelen’ die nog tot 2028 beschikbaar waren. Met het schrappen van projecten wordt 670 miljoen euro bespaard, dit is 10% van de totale bezuiniging. De grootste besparing wordt dus gemaakt door projecten uit te stellen.

Welke projecten worden geschrapt?
Het kabinet heeft de projecten aan de volgende criteria geselecteerd:
- Projecten uit het Regeerakkoord gaan in ieder geval door.
-      Projecten die ‘robuustheid en veiligheid’ van spoor- en wegennet verbeteren worden niet geschrapt.
-          Verder is economisch rendement doorslaggevend.

Er worden zes wegen- (totaal135 miljoen) en drie spoorprojecten (527 miljoen) geschrapt. Het spoor draagt dus het grootste deel van de geschrapte projecten.

Bij ‘wegen’, gaat het om verschillende projecten: een rijksbijdrage aan een regionaal project (de N23 van Alkmaar naar Zwolle), het verbreden van knooppunten (A67, N35 en N50) en het vervangen van een brug door een aquaduct (A6). Alle geschrapte wegenprojecten liggen buiten de Randstad.

Bij de treinprojecten wordt gekozen voor de ‘kosteneffectieve’ variant van het OV-SAAL project (moet verbindingen tussen Amsterdam, Schiphol, Almere en Lelystad verbeteren), het goederen traject Arnhem-Zwolle wordt gereed gemaakt voor trein in plaats van twee per uur en het nog niet gealloceerde geld binnen het ‘programma zwaardere goederentreinen’ wordt geschrapt.

Alles op een rijtje:

Wegen
- N23 (2de kraal)
- A6 (Aquaduct Scharsterrijnbrug)
- A67 Leenderheide-Geldrop (fase 2)
- A67 no-regret pakket
- N35 Wijytmen-Nijverdal
- N50 Kampen-Kampen Zuid

OV/Spoor
- OV-SAAL duurdere varian
- 1 extra pad PHS goederenroutering Oost-Nederland in plaats van 2
- Resterende middelen programma voor zwaardere goederentreinen

Klik hier voor een overzicht van de uitgestelde projecten.

The Fact Club wil graag het nieuws van context voorzien: waar hebben we het eigenlijk over als we het over infrastructuur hebben.Als je de Nederlandse landkaart bekijkt krijg je het idee dat Nederland één grote baan asfalt is. Hoeveel wegen hebben we eigenlijk?
In 2012 had Nederland een wegennet met een totale lengte van 139.295 kilometer. Daarmee is ongeveer 2,6% van de Nederlandse bodem gevuld met wegen. In 2001 was het Nederland nog 130.446 kilometer weg.

Naast 139 duizend kilometer weg, heeft Nederland 3.013 kilometer spoor en 6.237 kilometer vaarweg.

Hoeveel wordt er van de wegen gebruik gemaakt?
Files
De filezwaarte (dat is de lengte maal de duur van de file) is met ruim 16% gedaald van 10,5 miljoen kilometerminuten in 2011 naar 8,8 miljoen in 2012. De files door werkzaamheden (5,5% van het totaal) is in 2012 met 9,7% gedaald. Totale reistijdverlies door files in 2012: 46,1 miljoen voertuigverliesuren (daling van 14,4%).

Filezwaarte daalt al een aantal jaren. Volgens Rijkswaterstaat is de daling te verklaren door de crisis, extra rijstroken en verkeersmanagement.

Aantal voertuigen
Het CBS publiceert indexcijfers over het aantal voertuigen dat vaste telpunten passeert. Als we voor het jaar 2000 ‘100’ nemen, zien we een sterke groei tot 2007 (112). Na 2007 blijft het verkeer vrijwel gelijk.

Uit gegevens van Rijkswaterstaat (betreft alleen rijkswegen) blijkt dat het aantal afgelegde kilometers in 2012 met 0,1% is gedaald naar 64,7 miljard.

En het spoor?
Goederenvervoer: het aantal ladingtonkilometer in 2012 met 348 miljoen gedaald tov 2011 naar 6,0 miljard. (ladingtonkilometer is een meeteenheid voor goederenvervoer. Eén ladingtonkilometer betreft één ton gewicht aan goederen over 1 kilometer vervoerd). Na een top in 2007 (7,2 miljard) zien we duidelijk de effecten van de crisis. In 2010 en 2011 is weer sprake van stijgende lijn, laatste jaar dus weer daling.

Personenvervoer: het aantal reizigerskilometers is toegenomen tov 2011 van 16,8 miljard naar 17,1 miljard. Reizigerskilometers is de som van alle kilometers die alle reizigers hebben afgelegd. Betreft alleen cijfers NS.

.

.

Bronnen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Bezuiniging Infrastructuurfonds
Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Sectorplaat spoorwegen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Sectorplaat wegen
Rijksoverheid: OV SAAL
NOS: Kabinet geeft invulling aan bezuiniging infrastructuur
CBS Statline: Lengte van wegen; naar wegkenmerken en gemeente
CBS Statline: Bodemgebruik; naar gebruiksvorm en gemeente
CBS Statline: Lengte van spoorwegen; naar spoorwegkenmerken en provincie
CBS Statline: Lengte van vaarwegen
CBS Statline: Spoor; goederenvervoer in ladinggewicht en ladingtonkilometer
Rijkswaterstaat: Publieksrapportage Rijkswegennet
NS Jaarverslag 2012
CBS Statline: Verkeersindex 2000 = 100; Rijks- en provinciale wegen, landsdelen


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen