Fact Club22 mrt '13 11:53Aangepast op 24 mrt '13 01:01

The Fact Club | Mona Keijzer en Sietse Fritsma

Auteur: BNR Webredactie

Een uitspraak kan wel politiek incorrect zijn, dat wil niet zeggen dat hij ook feitelijk incorrect is... #feitoffabel 22 maart: Sietse Fritsma over Turken en Mona Keijzer over zwangerschapsverlof.

Mona Keijzer (CDA): “Het blijkt ook dat een op de tien vrouwen die terugkomt na een zwangerschap haar baan kwijt is of een mindere baan krijgt.” (bron: Eva Jinek op Zondag)

Navraag bij Mona Keijzer leert dat zij zich baseert op een bericht van www.europa-nu.nl. Uit dit bericht blijkt dat de Europese Commissie Nederland voor het Europees Hof van Justitie daagt, omdat in Nederland niet wordt gegarandeerd dat vrouwen die terugkeren van zwangerschapsverlof een gelijkwaardige functie kunnen vervullen.

Uit het rapportHoe is het bevallen? Onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen op het werk.” (maart 2012) van het College voor de Rechten van de Mens blijkt namelijk dat bij 10% van de vrouwen “bepaalde taken van haar zijn afgenomen zonder medeweten van de werkneemster” bij terugkeer na zwangerschapsverlof.

Mona Keijzer heeft dus gelijk wanneer ze stelt dat een op tien vrouwen na zwangerschap een mindere baan krijgt. In het onderzoek staat echter niets over vrouwen die na terugkeer hun baan kwijt raakten. Terugkeer impliceert ook dat ze hun baan nog wel hebben. Vandaar het oordeel fabel.

Is er iets bekend over vrouwen die door zwangerschap hun baan kwijt raken?

Dit is natuurlijk lastig te bepalen, omdat het niet is toegestaan een contract op te breken dan wel niet te verlengen vanwege zwangerschap. Een werkgever zal nooit bij het niet verlengen van een contract ‘zwangerschap’ als reden noemen.

Van 33% van de vrouwen met een tijdelijk contract dat afliep tijdens de zwangerschap (ongeveer 10% van de onderzoeksgroep, dus weinig representatief) werd het contract niet verlengd met als reden (vermoeden van de vrouw) zwangerschap.

19% van de ondervraagde zwangere vrouwen die zijn afgewezen bij een sollicitatie vermoeden dat hun zwangerschap hiervoor de reden is (81% van de afgewezen vrouwen vermoedt dit dus niet).

Voor het onderzoek zijn door TNS/NIPO in maart 2011 1003 vrouwen ondervraagd die tussen 2007 en 2011 een kind hebben gekregen.

Hoeveel van de vrouwen met een kind werken eigenlijk?

74% van de moeders (periode 2009-2011) werkt 12 uur of meer (13% van de moeders 35 uur of meer), in de periode 2001-2003 werkte nog 61% van de moeders 12 uur of meer (13% van de moeders 35 uur of meer), in de periode 2001-2003 werkte nog 61% van de moeders 12 uur of meer.

Bronnen:

College voor de rechten van de mens

CBS

Sietse Fritsma: “Turken zijn zwaar oververtegenwoordigd in criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid, schooluitval en alle andere negatieve lijstjes” (bron: Vragenuurtje 19 maart)

Zijn Turken inderdaad oververtegenwoordigd in de door Fritsma genoemde lijstjes?
Het is natuurlijk belangrijk om te kijken wat er wordt bedoeld met ‘oververtegenwoordiging’. Wij vergelijken het aandeel van Turken in de totale bevolking met hun aandeel in verschillende statistieken over criminaliteit, schooluitval en uitkeringsafhankelijkheid. Dan zien we dat Turken inderdaad oververtegenwoordigd zijn, vergelijken we Turken met andere bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld Marrokanen) dan zijn Turken niet oververtegenwoordigd.

Want hoe zit dat bijvoorbeeld met criminaliteit?
Een vijfde van de bevolking neemt de helft van de criminaliteit voor zijn rekening. We hebben hierbij gekeken naar het aantal geregistreerde verdachten. Op grond van het aandeel in de totale bevolking mag je verwachten dat Turken zo’n 2,3% van de geregistreerde verdachten innemen. Het is echter 4,9%. Toch is het aandeel onder Marokkanen en Surinamers hoger, terwijl zij een kleiner deel van de Nederlandse bevolking vormen.

En uitkeringsafhankelijkheid?
De vertegenwoordiging van allochtonen in dit lijstje is lager dan bij criminaliteit. In totaal is bijna een derde van de uitkeringsafhankelijke personen allochtoon. De helft daarvan, 15% van de uitkeringsafhankelijke personen, behoort tot de vier grootste niet-westerse bevolkingsgroepen. 5,3% van totaal is Turks. Dat is (net als bij criminaliteit) meer dan wat je op grond van de grootte van de bevolkingsgroep zou verwachten.

En uitkeringsafhankelijkheid?
De vertegenwoordiging van allochtonen in dit lijstje is lager dan bij criminaliteit. In totaal is bijna een derde van de uitkeringsafhankelijke personen allochtoon. De helft daarvan, 15% van de uitkeringsafhankelijke personen, behoort tot de vier grootste niet-westerse bevolkingsgroepen. 5,3% van totaal is Turks. Dat is (net als bij criminaliteit) meer dan wat je op grond van de grootte van de bevolkingsgroep zou verwachten.

Bronnen
CBS Statline: Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie
CBS Statline: Verdachten; herkomst, generatie allochtonen, leeftijd en geslacht
CBS Statline: Uitkeringsafhankelijkheid; personen naar uitkeringsaandeel in inkomen
CBS Statline: Voortijdig schoolverlaters naar herkomstgroepering en generatie

Gerelateerde artikelen