Fact Club12 sep '12 05:57Aangepast op 12 sep '12 06:45

The Fact Club | Deel 14: Samsom en Roemer over zzp'ers en corporaties

Auteur: Thijs Baas

Tot de verkiezingen checkt The Fact Club iedere ochtend op BNR Nieuwsradio uitspraken van politici. Nieuws: #feitoffabel 14: Samsom over zzp’ers

Oordeel: ‘Als je nu 20 duizend euro verdient (dat is het minimumloon), als je dat gewoon verdient als werknemer betaalt je 3, 4 duizend euro belasting. Als je dat verdient als zzp’er betaal je nul euro belasting. (bron: De Wereld Draait Door, 7 september)

Uitleg
Voor de belastingdienst bestaan er twee soort zzp’ers: ondernemers voor de omzetbelasting en ondernemers voor de inkomstenbelasting. De uitspraak van Samsom gaat over ondernemers voor de inkomstenbelasting.

Zzp’ers kennen minimaal twee aftrekposten over hun omzet: zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Bij een winst van 20.000 euro bedraagt de zelfstandigenaftrek 7.280 euro en de MKB-winstvrijstelling 1.527 euro. Dan blijft er een belastbaar inkomen van 11.193 euro over. Over dit bedrag wordt 33.1% inkomstenbelasting betaalt, dat is 3.075 euro. Daar gaan nog de algemene heffingskorting (2.033) en de arbeidskorting (1.480) vanaf. In deze situatie krijgt de zzp’er dus geld terug van de belastingdienst.

Bronnen
Rijksoverheid: heffingskortingen
Rijksoverheid: inkomstenbelasting
Belastingdienst: handboek ondernemen

Emile Roemer (SP): ‘Nou we hebben van de week weer gezien dat de directeuren van woningbouwcorporaties, zelfs de kleinere, nog af en toe met drie ton naar buiten wandelen. Dat is gewoon huurdersgeld’. (bron: Buitenhof, 9 september)

Oordeel: feit

Uitleg
Het is waar dat directeuren van woningbouwcorporaties af en toe met drie ton naar buiten wandelen en onder hen ten minste één bestuurder die aan het roer staat van een kleine woningbouwcorporatie (6218 woningen). Dit blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad.Van de 285 woningcorporaties die meededen aan het onderzoek, verdienen 85 bestuurders meer dan de WOPT norm. De WOPT norm geeft het norminkomen (193.000) aan waarboven publieke instellingen verplicht zijn salarisgegevens openbaar te maken. Van de 83 bestuurders die meer dan de WOPT norm verdienen werken er 20 bij ‘kleine’ woningcorporatie (minder dan 10.000 huizen).

Bronnen
Rijksoverheid: beloningen van bestuurders
Het Financieele Dagblad: corporaties belonen te ruim

Gerelateerde artikelen