Fact Club3 sep '12 13:28Aangepast op 4 sep '12 17:39

The Fact Club | Deel 8: Diederik Samsom over de bouw

Auteur: BNR Webredactie

Tot de verkiezingen checkt The Fact Club iedere ochtend op BNR Nieuwsradio uitspraken van politici. Nieuws: #feitoffabel 8: Diederik Samsom over de bouw.

Diederik Samsom (PvdA): De bouweconomie in Nederland is 100 miljard euro per jaar. Die is de afgelopen jaren stil gevallen. Sterker, hij is 10 procent gekrompen.

Oordeel: feit én fabel

Uitleg
Samsom stel hier twee dingen: 1) de bouweconomie is 100 miljard euro per jaar en 2) en de bouweconomie is met 10% gekrompen.

1)      De bouw economie is 100 miljard
Deze bewering begint met de vraag: wat is de bouweconomie? Het CBS hanteert in de verschillende statistieken de term ‘bouwnijverheid’. Onder bouwnijverheid valt: algemene bouw en projectontwikkeling (woningen en kantoren),  grond-, water- en wegenbouw en gespecialiseerde bouw. Er zijn verschillende manieren om de omvang van de bouweconomie te meten: de toegevoegde waarde van de bouw en de netto-omzet van de bouw. Navraag bij de PvdA leert dat Samsom de netto-omzet bedoelt. Deze was in 2010 (meest recente jaar beschikbaar) 83 miljard euro. Daarom beschouwen wij deze uitspraak als fabel.  Overigens is de bruto toegevoegde waarde (het deel van de bouwsector binnen het bbp) het 29 miljard.

2)      De bouweconomie is met 10% gekrompen

We kunnen hier kijken naar de omzetontwikkeling en de volumeontwikkeling. Verschil tussen volume en omzet: omzet gaat over de totale omzet terwijl volume over de bruto toegevoegde waarde gaat.

Wat betreft de krimp van de bouweconomie heeft Samsom dus gelijk.

Bronnen

Gerelateerde artikelen