Fact Club12 sep '12 05:52Aangepast op 13 sep '12 17:01

The Fact Club | Deel 13: Thieme over belasting

Auteur: Thijs Baas

Tot de verkiezingen checkt The Fact Club iedere ochtend op BNR Nieuwsradio uitspraken van politici. Nieuws: #feitoffabel dag 13: Thieme over belasting

Marrianne Thieme: ‘ Op dit moment betaalt elke hardwerkende Nederlander minstens 120 euro, onvrijwillig, aan de bio-industrie, via de blauwe enveloppe van de belastingdienst. Omdat de bio-industrie zoveel maatschappelijke kosten met zich meebrengt dat de overheid dat allemaal moet gaan opruimen: vies water, dierziektencrises.‘ (bron: NOS zomergesprek 15 augustus)

Oordeel: Niet te checken

Uitleg
Thieme heeft het over een bedrag van 120 euro per hard werkende Nederlander dat de overheid betaalt om maatschappelijke kosten van de bio industrie op te vangen. Navraag bij de Partij voor de Dieren leert dat dit bedrag in feite is opgebouwd uit twee bedragen: 80 euro en 40 euro en gebaseerd is op een rapport uit 2010 van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU, met de titel ‘de echte prijs van vlees’.

In dit onderzoek wordt gesteld dat de totale jaarlijkse maatschappelijke kosten van de in Nederland geslachte varkens in 2008 minimaal 1.3 mld euro per jaar bedroegen. Ofwel rond de 80 euro per Nederlander. De conclusie wordt door de onderzoekers als voorzichtige conclusie gepresenteerd. Het onderzoek is namelijk gedaan op basis van veel aannames en ruwe schattingen.

Op basis van dit rapport stelt de Partij voor de Dieren dat je kunt aannemen dat de maatschappelijke kosten van de pluimveehouderij nog eens 50% van die 80 euro zijn. De PvdD extrapoleert hier dus op een manier die, voor ons niet te checken is.

Onze analyse van de uitgaven van de overheid die je zou kunnen zien als uitgaven om negatieve externe effecten (maatschappelijke kosten) te compenseren, leidt tot de conclusie dat het niet mogelijk is de kosten die de bio industrie toebehoren uit te splitsen. Dat wil zeggen de overheid doet uitgaven om de kwaliteit van drinkwater en de gezondheid en het welzijn van dieren te bevorderen, maar het is niet na te gaan welk deel van dat bedrag toe te schrijven is aan de bio industrie en welk deel aan bijvoorbeeld de luchtvaart.

Bronnen
Rijksbegroting 2011
Instituut voor Milieuvraagstukken: De echte prijs van vlees

Gerelateerde artikelen