10127 nov '15 16:55Aangepast op 27 nov '15 18:02

Meer eisen voor gezinshereniging asielzoekers

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - Het wordt lastiger voor asielzoekers die hier mogen blijven om hun gezin te laten nareizen.

ANP
ANP

Het proces gaat langer duren en familieleden moeten meer bewijs leveren. Van alle aanvragen was dit jaar een kwart bedoeld voor een nareiziger.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft straks negen maanden om te beslissen over de gezinshereniging. Op dit moment heeft de IND hier drie tot zes maanden voor. Verder moeten vreemdelingen meer bewijs leveren dat het om familie gaat, bijvoorbeeld met foto's.

,,We moeten het kritischer bekijken'', aldus staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie tegen het ANP. ,,We zijn nu heel veel capaciteit kwijt aan onderzoeken. Bij verzoeken voor Eritrea bijvoorbeeld moeten we wel 70 procent afwijzen van de gevallen waarin extra onderzoek nodig was. Maar we zijn dan heel veel mensen en geld kwijt aan dat onderzoek.'' . Aan mensen die weten dat hun verzoek niet klopt, en je weet toch of iemand geen familie is, gaan we daarom de kosten doorrekenen van een onderzoek dat voor niks is geweest.''

Dwangsommen

De verlenging van de termijn is volgens de bewindsman vooral nodig omdat de aantallen zo zijn opgelopen, dat de termijnen niet worden gehaald. ,,We willen zo voorkomen dat we met dwangsommen te maken krijgen. En we mogen er volgens de EU-richtlijnen negen maanden over doen.''

Verder worden mensen die overduidelijk geen kans maken op verblijf, sneller afgehandeld. ,,Iedereen die binnenkomt, wordt eerst op dezelfde manier behandeld, maar dan gaan mensen in een bepaald spoor. Mensen die totaal geen kans maken omdat ze bijvoorbeeld uit Servië komen, kunnen dan sneller worden afgedaan.''

Mensen van wie het overduidelijk is dat ze recht hebben op asiel, worden op hun beurt weer sneller geholpen. Het gaat dan om mensen die uit heel gevaarlijke landen komen en ook nog hun papieren op orde hebben. ,,Dat hoeft niet zo lang te duren'', aldus Dijkhoff, verwijzend naar de kosten die in deze gevallen dus onnodig zijn, bijvoorbeeld voor het langdurig gebruik van een advocaat.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen