ANP18 jun '13 06:31

Scholen Amsterdam maken aanmelding eerlijker

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdamse basisscholen maken het aanmelden van kleuters eerlijker en transparanter. Het doel van de nieuwe en voor de hele stad uniforme aanmeldprocedure is dat meer kleuters op de gekozen school terecht kunnen. Dat maakte wethouder Pieter Hilhorst (Onderwijs en Jeugd) dinsdag bekend.

Bij het zoeken van een basisschool voor hun kind stuiten ouders momenteel nog steeds op grote problemen. Zo krijgen kinderen die al op 2-jarige leeftijd zijn ingeschreven voorrang, is het huidige toelatingsbeleid onduidelijk en verschillen de regels soms per buurt. De schoolbesturen stellen nu met de gemeente een uniforme wijze van aanmelden voor.

In de nieuwe opzet krijgen kinderen op minimaal zes scholen in hun directe woonomgeving voorrang. Ouders zijn op tijd met aanmelden voor het kind 3 jaar en 2 maanden oud is.

Voorkeuren

Om een plaats op een school in hun woonomgeving te krijgen, zijn ouders niet langer genoodzaakt hun kind op meerdere scholen aan te melden. Ze kunnen een volgorde van voorkeuren opgeven die strikt wordt opgevolgd bij de geautomatiseerde verwerking van de aanmeldingen.

In de afgelopen 2 jaar heben 74 scholen in Amsterdam-West, -Zuid en -Oost ervaring opgedaan met een gezamenlijk toelatingsbeleid. Hilhorst wil het komende schooljaar 2013-2014 benutten om de regeling in de hele stad in te voeren. Volgens de onderwijswethouder wijst de praktijk uit dat scholen, ouders en kinderen veel te winnen hebben bij een uniform stedelijk toelatingsbeleid.

De schoolbesturen hebben de ambitie dat in 2016 minimaal 75 procent van de Amsterdamse kinderen een plaats op de eerste voorkeursschool krijgt en minimaal 90 procent van de kinderen op een school in hun woonomgeving terecht kan.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen