ANP18 dec '12 13:37

Boeren boeren goed door hogere prijzen

DEN HAAG (AFN) - Doordat de prijzen voor boerenproducten hoger uitkwamen, hebben veel ondernemers in de land- en tuinbouw dit jaar aanzienlijk meer verdiend dan in 2011. Het totaalinkomen van een boerenbedrijf bedroeg gemiddeld 78.000 euro. Vorig jaar was dat nog 62.000 euro.

Dat staat in een dinsdag gepubliceerde raming van het Landbouw Economisch Instituut (LEI Wageningen UR). Tussen de verschillende landbouwsectoren onderling bestaan wel grote verschillen. Het gemiddelde inkomen van leghennenhouders, akkerbouwers en fokzeugenhouders nam sterk toe doordat eieren, aardappelen, uien en biggen flink meer opbrachten. Veehouders liepen daarentegen tegen hogere veevoerkosten aan, waardoor hun inkomen juist wat afnam.

Ook glasgroentebedrijven presteerden dit jaar beter dan vorig jaar. Dat kwam vooral doordat 2011 voor hen juist een zeer teleurstellend jaar was vanwege de EHEC-uitbraak die de prijzen deed kenteren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen