ANP6 aug '13 09:59

Neerslagtekort loopt verder op

LELYSTAD (ANP) - Het neerslagtekort loopt in grote delen van Nederland nog verder op. De grondwaterstand in het noorden, oosten en zuiden is laag tot zeer laag. Sproeiverboden en maatregelen om het waterverbruik te beperken, blijven dan ook deze week nog in stand.

Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in een droogtebericht. De afvoer van de Rijn is lager dan normaal en dat blijft voorlopig zo ondanks de regen die wordt verwacht.

Omdat het nu al langere tijd erg droog is en vooral aan de oostelijke kant van het land zeer warm, is de watervraag groot. Sommige watergangen zijn daardoor drooggevallen ondanks de extra inlaat van water. Ook blijven extra inspecties van met name veendijken in het westen van het land nodig. Veendijken kunnen uitdrogen en zijn dan niet meer stabiel.

Verzilting

Volgens de LCW hebben Rijn, Maas, IJsselmeer en Markermeer nog voldoende water om aan de landelijke watervraag te kunnen voldoen. Er is geen gevaar voor verzilting van regionale wateren langs de kust, maar omdat de afvoer van de Rijn wel laag is wordt wel extra zoetwater ingelaten. De extra doorspoeling van het Volkerak-Zoommeer blijft gehandhaafd.

Omdat het neerslagtekort naar verwachting nog verder oploopt blijven waterschappen de kwaliteit van binnenwateren scherp controleren. Regen zorgt voor zuurstof in het water, dat al laag staat en erg warm is. Als het te weinig regent, neemt de kans op botulisme, blauwalg en dode vissen toe.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen