ANP18 jan '13 14:30

Kabinet wil door met sociaal leenstelsel

ANP
ANP

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil toch echt werk maken van het sociale leenstelsel voor nieuwe studenten in het hoger onderwijs. De ministerraad stemde vrijdag in met een 'hoofdlijnenbrief' hierover van minister Jet Bussemaker. Er is dus nog geen wetsvoorstel; de bewindsvrouw wil eerst nog overleggen met de Kamer.

Voor een uitwonende student zou de verandering, als er tenminste een meerderheid voor wordt verworven, betekenen dat hij of zij de voor een vierjarige studie benodigde 14.700 euro zelf moet financieren. Dat kan bijvoorbeeld door een lening af te sluiten bij de overheid tegen een vriendelijke rente, vooralsnog 0,6 procent. De student hoeft de lening alleen terug te betalen als hij voldoende verdient. Hij of zij mag dan 15 jaar over de aflossing doen.

De aanvullende beurs voor kinderen van ouders met een inkomen van maximaal 46.000 euro blijft als gift wel bestaan. De huidige studenten houden hun basisbeurs. Bachelor-studenten die in of na het studiejaar 2014/15 beginnen met een masterstudie, vallen vanaf dat moment echter wel onder het sociaal leenstelsel.

Gerelateerde artikelen