ANP9 apr '13 15:38

IMF: stimulering leidt niet tot inflatie

WASHINGTON (AFN) - Maatregelen die de economie stimuleren zorgen momenteel niet voor een extra groot risico op hoge inflatie. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een dinsdag gepubliceerde studie.

De vrees dat het extra geld dat met stimuleringsmaatregelen in de economie wordt gepompt vooral zal zorgen voor sterk stijgende prijzen is volgens het IMF onterecht. Centrale banken zijn erin geslaagd de inflatie te beteugelen, stelt het fonds. Een tijdelijke stimulering van de economie zal daardoor nauwelijks effect hebben op het prijspeil. Zorgen over een hoge inflatie mogen beleidsmakers er dan ook niet van weerhouden om een beleid te voeren dat de economie kan stimuleren, aldus het IMF.

De inflatie is de afgelopen jaren ondanks alle economische problemen opmerkelijk stabiel gebleven. Daarmee wijkt de huidige slechte economische periode af van de crises in de jaren zeventig en tachtig, toen de inflatie stevig daalde door de sterke stijging van de werkloosheid. Veel economen waarschuwen dat juist die stabiele inflatie erop wijst dat er weinig ruimte is voor extra stimuleringsmaatregelen.

Het IMF vindt die vrees dus onterecht, maar waarschuwt ook dat de stabiele inflatie niet mag leiden tot gemakzucht. ,,Lage inflatie betekent niet dat er geen economische onevenwichtigheden zijn'', aldus het fonds. De onderzoekers wijzen er in dat verband op dat de inflatie weliswaar voldoet aan de doelen die centrale banken zich hebben gesteld, maar dat de werkloosheid hoog is.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen