ANP19 jan '13 13:49

Kwik op termijn overal uit thermometer

GENÈVE (ANP) - Meer dan 140 landen hebben zaterdag een akkoord bereikt over het terugdringen van het gebruik en de uitstoot van kwik. De afspraken zijn er onder meer op gericht het giftige vloeibare metaal uiteindelijk te weren uit het normale huishoudelijke gebruik, zoals in thermometers.

Ook moet de uitstoot door onder meer cementfabrieken en de metaalindustrie worden teruggedrongen. Zuidoost-Azië is de grootste uitstoter, door de snelle industrialisatie in die regio. De Europese Unie was de grootste exporteur van kwik, maar die uitvoer is al enkele jaren geleden verboden.

De afspraken zijn gemaakt tijdens de Minamata Conventie, genoemd naar de de door kwik veroorzaakte Minamataziekte.

Gerelateerde artikelen