ANP27 mei '13 01:22

Ontslagen en faillissementen dreigen in zorg

RIJSWIJK (ANP) - Marktwerking in de zorg zal leiden tot reorganisaties en faillissementen. Vier op de tien zorginstellingen zijn nog niet klaar voor de marktwerking. Dat blijkt uit een onderzoek van accountants- en adviesbureau BDO Branchegroep Zorg onder 231 instellingen in de zorg.

Vooral de overgang van de jeugdzorg naar de nieuwe omstandigheden is volgens de onderzoekers een zorgenkindje. Circa 40% van de jeugdzorginstellingen geeft aan te weinig financiële buffers te hebben, waardoor ingrepen in de organisaties onontkoombaar zijn.

In de thuiszorg verwacht BDO eveneens nadere reorganisaties, in navolging van de maatregelen bij de thuiszorgorganisatie Sensire in Oost-Gelderland. Daar verdwijnen 800 banen omdat de contracten met zeven gemeenten aflopen en Sensire niet weet hoeveel zorg het in de toekomst kan leveren.

Onderzoeker Chris van den Haak van BDO: ,,We verwachten dan ook nog steeds een toename van het aantal faillissementen en reorganisaties in de zorg. Met name zorginstellingen waar zowel sprake is van een onduidelijke strategie als van een zwak weerstandsvermogen lopen gevaar.''

Volgens BDO wordt de onzekere situatie voor de circa 1,4 miljoen werknemers in de sector veroorzaakt door de regelgeving, die continu verandert en moeilijk uitvoerbaar is.

Gerelateerde artikelen