ANP8 mrt '13 12:33

Media moeten eigen rol bezien

ANP
ANP

RIJSWIJK (ANP) - Niet alleen het bestuur en de politiek, maar ook media maakten fouten rond de rellen in Haren. Hoewel de inhoud van de berichtgeving ,,overwegend neutraal’’ was, moet er onder journalisten een debat ontstaan over de vraag wat een verslaggever mag doen om te voorkomen dat media onderdeel worden van de realiteit die zij verslaan.

Dat concludeert de commissie-Cohen in het rapport over Haren: ,,De massamedia hebben 'Haren’ pas laat geagendeerd, namelijk drie dagen van tevoren. Daarvoor waren zij eerder terughoudend en afwachtend, sceptisch over de vraag of het iets zou worden. In die drie dagen bleef de aandacht overigens beperkt tot redelijk weinig berichten en programmaonderdelen. Alleen op de dag zelf werd er breed uitgepakt.’’

De kritiek van de commissie spitst zich toe op het optreden van de verslaggevers op de dag zelf. ,,Die is wel voor discussie vatbaar.’’ Massamedia moeten zich volgens Cohen bewust zijn van hun eigen rol en verantwoordelijkheid bij het publiceren van nieuws uit de sociale media aangezien ze het vermogen hebben een evenement voor een veel breder publiek te agenderen, een zekere status te geven en daarmee groter te maken dan het is. ,,Een onafhankelijke en gereserveerde houding verdient de voorkeur in een tijd waarin zo gemakkelijk mediahypes ontstaan.’’

Bezinnen

In het hoofdstuk over de maatschappelijke facetten van Project X gaat de commissie wat verder in haar oordeel naar de media. Daar poneert de commissie de stelling dat ordeverstoringen-nieuwe-stijl ook gevolgen hebben voor de media. ,,Die moeten zich bezinnen op de rol die ze gewild of ongewild in een nieuwe realiteit spelen.’’ Bij media, waar die nog niet is, zou een ombudsman moeten komen en zijn rol moet verder worden uitgebouwd, vindt de commissie.

,,Verder zou men kunnen stilstaan bij de vraag welke berichten een hoge graad van besmettelijkheid hebben in die zin dat ze onbedoeld tot imitatiegedrag leiden. Mocht nader onderzoek uitwijzen dat dit soort berichten inderdaad bestaan, dan lijkt een terughoudende opstelling aan de kant van de media een integraal onderdeel van goede beroepsuitoefening. De keuze om domweg geen aandacht te besteden aan een bepaalde gebeurtenis of handeling is - bezien vanuit de burgerij - soms heel goed te verantwoorden.’’


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen