ANP28 jan '13 08:52Aangepast op 28 jan '13 09:15

Overname divisie Fugro 31 januari afgerond

PARIJS (AFN) - CGGVeritas verwacht de overname van Fugro's divisie Geoscience grotendeels op 31 januari af te ronden. De benodigde overeenkomsten daarvoor zijn ondertekend, aldus het Franse concern maandag. De activiteiten die vanuit de lucht worden uitgevoerd en een paar kleine onderdelen volgen later, zodra alle licenties en goedkeuringen binnen zijn.

Volgens CGG komen de netto overnamekosten op 975 miljoen euro. Dat bedrag is bijeengebracht met een claimemissie die 414 miljoen euro opleverde, de opbrengst van 360 miljoen euro uit een converteerbare obligatie die in november 2012 werd uitgegeven en een zogeheten vendor loan van Fugro van 125 miljoen euro. Dat bedrag loopt op tot 225 miljoen euro bij de afronding van de overname van de activiteiten vanuit de lucht. Volgens Fugro is er onderpand voor de lening, die aan het eind van dit jaar minimaal zal zijn teruggebracht tot 112,5 miljoen euro.

Fugro maakte op 24 september bekend het merendeel van Geoscience aan CGG te verkopen. De zogeheten multi-client library, gegevens die aan meerdere klanten kunnen worden verkocht, blijft eigendom van Fugro. De database stond eind juni voor 427 miljoen euro in de boeken. Destijds kondigden de bedrijven aan een gezamenlijk bedrijf op te richten voor onderzoek op zee. Deze Seabed Geophysical joint venture houdt met meetapparatuur op de zeebodem (Ocean Bottom Nodes) gedurende 20 à 30 jaar de ontwikkelingen in een veld in de gaten.

Fugro gaat zich richten op de divisies Geotechnical, Subsea, Survey en de Seabed joint venture. Voor de verdere ontwikkeling is het bedrijf bezig met een strategische herijking, die in de komende 6 maanden wordt uitgewerkt.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen