ANP6 apr '13 13:32Aangepast op 6 apr '13 20:56

Portugal worstelt met 'bezuinigingsverbod'

DEN HAAG (AFN) - De Portugese regering buigt zich dit weekeinde over begrotingsproblemen nadat het Constitutionele Hof bezuinigingen ter waarde van zeker 1,3 miljard euro als ongrondwettelijk had bestempeld. De rechterlijke uitspraak van vrijdagavond brengt de toch al verzwakte centrumrechtse regering van premier Pedro Passos Coelho in grote moeilijkheden.

Passos Coelho heeft de bezuinigingspolitiek consequent verdedigd als het juiste middel tegen de schuldencrisis. Hij geldt sinds het begin van de Portugese 'operatie' in 2011 als een voorbeeld voor de geldschieters die het terugdringen van de overheidsuitgaven aanbevelen. Het is onduidelijk waar de besparingen die de nu 'verboden bezuinigingen' zouden opleveren, wel gedaan kunnen worden.

Het hof keerde zich onder meer tegen het plan van Passos Coelho om betalingen aan ambtenaren die bovenop het salaris komen, zoals vakantiegeld, stop te zetten. Ook het voornemen te snijden in werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen voor zieken, wees het hof af als strijdig met het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet.

Schulden

Portugal bezuinigt om zijn schulden de baas te worden volgens het recept van de trojka, die daar in 2011 78 miljard euro noodkrediet voor heeft verstrekt. De trojka bestaat uit de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Portugal heeft al ongeveer 61 miljard euro noodkrediet voor het herstelprogramma gebruikt.

Het is dit jaar de bedoeling dat Portugal zijn begrotingstekort op zijn minst terugbrengt tot een omvang van 5,5 procent van het bruto binnenlands product. Het voornaamste 'paardenmiddel' van premier Passo Coelho om dat te bereiken, bestaat uit bezuinigingen. Maar die zijn niet alleen bij het Constitutionele Hof omstreden. Critici wijzen erop dat het beleid van de premier de schulden van Portugal niet vermindert. Het begrotingstekort is toegenomen sinds 2011, net als de schuldenlast die in 2012 meer dan 123 procent van de omvang van het bruto binnenlands product bereikte.

De oppositie eist het aftreden van de regering van Passos Coelho.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen