ANP12 jun '13 14:17Aangepast op 12 jun '13 15:44

Komende jaren 180 kilometer dijk op de schop

DEN HAAG (ANP) - De komende jaren wordt maar liefst 180 kilometer dijk versterkt. Dat gebeurt tot 2019 in 32 projecten door het hele land. Onder meer in de Zeeuwse delta en langs de Waddenzee worden dijken, waterkeringen en sluizen opgeknapt.

Het plan van aanpak voor die grootscheepse opknapbeurt - die officieel het Hoogwaterbeschermingsprogramma heet - werd woensdag door Rijkswaterstaat gepresenteerd aan minister Melanie Schultz (Water). Rijkswaterstaat begint samen met de waterschappen in 2014 aan de werkzaamheden.

De verbeteringen zijn nodig omdat in 2011 een reeks waterkeringen werd afgekeurd. De keringen voldeden niet aan de zwaardere eisen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Overstroming

Om dat te realiseren wordt niet alleen meer gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de eventuele gevolgen. ,,Gebieden met de grootste risico's in aantallen slachtoffers en economische schade worden het eerst aangepakt'', aldus Schultz.

Het is voor het eerst dat de waterschappen en het Rijk samen verantwoordelijk zijn voor de dijken en andere waterkeringen. De kosten van de opknapbeurt worden dan ook eerlijk gedeeld. ,,We staan daarmee aan het begin van een nieuw waterhoofdstuk'', stelt Schultz. Door de nieuwe aanpak en de intensievere samenwerking vindt de minister dat er sprake is van ,,een mijlpaal in twee opzichten''.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen