ANP4 jun '13 16:37

Utrecht legt basis jeugdzorg bij buurtteam

UTRECHT (ANP) - Utrecht wil de basiszorg voor gezinnen die tijdelijk opvoedingsondersteuning nodig hebben onderbrengen bij een buurtteam. Elke buurt in de stad krijgt een aanspreekpunt voor dergelijke jeugdzorg. Achterliggende gedachte is versnippering en onoverzichtelijkheid tegen te gaan door voor elk gezin één plan met één vast aanspreekpunt aan te wijzen.

Met de buurtteams is de afgelopen jaren geëxperimenteerd in de wijken Ondiep en Overvecht. Daaruit is gebleken dat dergelijke laagdrempelige basiszorg meer effect heeft en goedkoper is dan de huidige, versnipperde werkwijze, aldus de gemeente dinsdag. De buurtteams moeten vanaf 2015 gaan draaien.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen