ANP28 jan '13 19:39

Politiek bedankt koningin

DEN HAAG (ANP) - Koningin Beatrix heeft maandagavond bekendgemaakt dat ze afstand doet van de troon. Op 30 april 2013 zal ze haar ambt overdragen aan haar zoon, prins Willem-Alexander. De politiek leiders in Den Haag danken Beatrix voor haar jaren als koningin.

,,Het CDA is koningin Beatrix bijzonder dankbaar voor de inzet die zij de afgelopen 33 jaar voor Nederland heeft gehad. De koningin heeft haar ambt op voorbeeldige wijze uitgeoefend. Op momenten van groot verdriet of bij intense vreugde was zij er voor het hele volk'', zo laat het CDA weten.

SP-fractieleider Emile Roemer prijst de koningin ook in zijn reactie: ,,Beatrix voelde de geest van de tijd goed aan. Ik denk dat zij een belangrijke rol heeft gespeeld om het koningshuis meer bij de tijd te brengen. Dat is een grote verdienste''.

Groot voorbeeld

Ook de PVV is de koningin zeer dankbaar. ,,De koningin is een groot voorbeeld voor velen. Ondanks het feit dat diep leed haar op persoonlijk vlak niet werd bespaard, heeft Hare Majesteit te allen tijde ons vaderland vol plichtsbesef gediend. Namens de PVV spreek ik de hoop uit dat de koningin mag genieten van nog vele gezonde jaren vol geluk en voorspoed.''

GroenLinks blikt terug op het werk van de koningin en zeggen met Willem-Alexander veel vertrouwen voor de toekomst te hebben. ,,Gelukkig krijgen we met Willem-Alexander en Máxima waardige opvolgers. Zij staan met hun inzet voor internationale samenwerking in een mooie traditie.''

Moderne vorstin

Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66, noemt haar een moderne vorstin. ,,Ook gaf zij op een waardige manier invulling aan de recente veranderingen in de rol van het staatshoofd in ons parlementaire systeem. Wij danken koningin Beatrix voor haar inzet en wensen haar nog vele goede jaren met kinderen en kleinkinderen.''

Diederik Samsom, fractieleider Partij van de Arbeid, laat in zijn reactie weten veel waardering voor de koningin te hebben. ,,Naast haar grote professionaliteit wist en weet zij mensen te raken met haar medeleven in moeilijke tijden. Er komt nu een einde aan het tijdperk van koningin Beatrix als staatshoofd. Wij wensen prins Willem Alexander en zijn vrouw prinses Maxima veel succes en wijsheid toe om het koningschap op hun eigen wijze te gaan invullen.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen