ANP21 jan '13 10:43Aangepast op 21 jan '13 11:07

Fitch waarschuwt voor vergrijzing

LONDEN (AFN) - De ontwikkelde landen zien hun overheidsfinanciën de komende decennia sterk verslechteren als er geen maatregelen worden genomen om de gevolgen van de vergrijzing te doorstaan. Dat stelde kredietbeoordelaar Fitch maandag.

Fitch wijst erop dat 65-plussers vorig jaar gemiddeld 14 procent van de bevolking van de rijkere landen uitmaakten en dat dit aandeel in 2050 stijgt tot 34 procent. Met het huidige beleid zou de staatsschuld van de Europese landen daardoor exploderen, waarschuwt Fitch. Gemiddeld zou de schuld van de EU-landen in de periode tot 2050 door de vergrijzing met bijna 120 procent van het bruto binnenlands product (bbp) groeien.

Die schuldexplosie zou grote gevolgen hebben voor de kredietpositie van de rijkere landen. Zo zou de rating van Nederland zonder vergrijzingsmaatregelen volgens Fitch in 2050 waarschijnlijk 4 tot 5 stappen onder de huidige AAA-rating uitkomen.

Demografische ontwikkelingen

Fitch geeft toe dat voorspellingen voor een lange periode als tot 2050 heel onzeker zijn, maar stelt dat de demografische ontwikkelingen geen ruimte voor twijfel laten. ,,Zonder significante hervormingen om de arbeidsproductiviteit te verbeteren en de arbeidsparticipatie te vergroten zal de potentiële economische groei in veel ontwikkelde landen dalen, waardoor de uitdaging voor de overheidsfinanciën nog groter wordt.''

De zuidelijke eurolanden hebben door de omvangrijke hervormingen van de afgelopen jaren al de grootste stappen gezet om de vergrijzingskosten binnen de perken te houden, stelt Fitch. In Portugal, Griekenland en Italië liggen die kosten volgens de kredietbeordelaar in 2050 naar verwachting hoogstens 3 procent hoger dan nu.

Gerelateerde artikelen