ANP9 aug '13 05:33Aangepast op 9 aug '13 18:26

Actie na klachten over ontruimen kamers doden

DEN HAAG (ANP) - Zorginstanties komen in actie na klachten van nabestaanden dat zij van verpleeg- of verzorgingshuizen vaak te weinig tijd krijgen om na het overlijden de kamer van hun dierbare leeg te halen.

Aanleiding is een onderzoek van de Consumentenbond. Volgens de regels moet de kamer na 7 dagen leeg zijn, maar dit wordt lang niet altijd nageleefd. Zo'n 40 procent van de 152 onderzochte verpleeg - en verzorgingshuizen geeft over deze termijn onjuiste of helemaal geen informatie. In de praktijk krijgen nabestaanden soms slechts 1 of 2 dagen de tijd om in te pakken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) gaat er nu extra op toezien dat de zorgkantoren duidelijk in hun voorwaarden bij de zorginkoop zetten dat zorgaanbieders zich aan de brancheafspraken moeten houden over het leegmaken van de kamer na overlijden. Dat gaat gebeuren tijdens de jaarlijkse controles van de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Bekostiging

De NZa, die gaat over de financiële spelregels in de zorg, liet vrijdag weten dat de bekostiging goed is geregeld. Zorgaanbieders kunnen tot maximaal 13 dagen vergoed krijgen na het overlijden van een bewoner voor het leegmaken en het opnieuw inrichten van de kamer.

Actiz, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen, gaat verpleeg- en verzorgingshuizen die zich niet aan de regels houden, erop aanspreken. ,,Leden hebben zich aan bepaalde regels gecommitteerd. Daar moeten ze zich aan houden. Ook de nazorg moet op een goede manier gebeuren'', stelt een woordvoerster.

Waarschuwing

Als leden zich niet aan de algemene voorwaarden houden, waaronder de regels rond het opruimen na overlijden vallen, kunnen ze een formele waarschuwing krijgen. Wordt er daarop geen actie ondernomen, dan kan een lid geroyeerd worden door de brancheorganisatie.

Actiz heeft overigens wel begrip voor de andere kant van het verhaal. ,,Er staan vaak ook mensen op de wachtlijst die zware zorg nodig hebben. Die worden nu nog thuis verzorgd. We willen de familie, die vaak de zware mantelzorg voor haar rekening neemt, ook snel ontlasten.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen