ANP30 jan '13 11:57

William Schrikker Groep deels onder toezicht

AMSTERDAM (ANP) - De Inspectie Jeugdzorg heeft de onderdelen jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg van de William Schrikker Groep onder verscherpt toezicht geplaatst.

Jeugdzorg had de instelling om een verbeterplan gevraagd na meldingen van kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag in een van de pleegzorghuizen waar de William Schrikker Groep kinderen plaatste. Het opgestelde plan is volgens Jeugdzorg echter niet goed genoeg: Mogelijke risico’s voor kinderen onder begeleiding van de WSG worden nog steeds niet voldoende systematisch ingeschat.

Het verscherpt toezicht is opgelegd voor een jaar.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen