ANP5 mrt '13 10:20

50 miljoen voor aanpakken jeugdwerkloosheid

ANP
ANP

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt 50 miljoen euro extra uit om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De helft van dat bedrag is bedoeld om examenkandidaten in het MBO na het behalen van hun diploma langer door te laten leren. Ze worden dan niet werkloos en vergroten bovendien hun kansen op de arbeidsmarkt.

De andere helft van het geld gaat naar de arbeidsmarktregio’s, samenwerkingsverbanden van gemeenten en het UWV. Zij krijgen daardoor meer mogelijkheden jongeren aan de slag te helpen.

De ministers Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Jet Bussemaker van Onderwijs hebben dat dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Ambassadeur

Ze willen ook een ambassadeur voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid benoemen voor een periode van 2 jaar. Hij of zij moet werkloze jongeren hulp bieden bij het vinden van werk, bijvoorbeeld door te bemiddelen bij gemeenten en werkgevers.

Aan vakbonden en werkgeversorganisaties vraagt het kabinet om in de bedrijfstakken afspraken te maken over stageplekken en leerbanen. Het is onder voorwaarden bereid daaraan mee te betalen. Het kabinet wil ook een techniekpact sluiten met sociale partners en onderwijsinstellingen. Daarmee moet het gebrek aan technici en vakkrachten worden tegengegaan.

De jeugdwerkloosheid is de laatste jaren fors opgelopen. In 2011 bedroeg ze nog 9,8 procent, in januari van dit jaar was dat al 15 procent. Van de totale beroepsbevolking was toen 7,5 procent werkloos.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen