ANP1 jan '13 11:29

Topsalarissen publieke sector aan banden

DEN HAAG (ANP) - Mensen met een topfunctie bij de overheid of de semipublieke sector (bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen) mogen voortaan niet meer verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris.

Een wet die dat regelt is dinsdag van kracht geworden. Het maximum jaarsalaris komt nu inclusief onkosten en pensioenbijdragen te liggen op 228.599 euro.

De wet regelt ook een maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro en een verbod op bonussen, winstdeling en andere vormen van variabele beloning.

Voor zittende bestuurders is er overgangsregeling. Ze houden vier jaar lang het salaris dat ze hadden in het najaar van 2011, toen de wet in de Tweede Kamer werd behandeld. Daarna gaat het stapsgewijs omlaag.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen