ANP15 jun '12 06:13Aangepast op 15 jun '12 11:34

ANBO haakt af bij vernieuwing vakbeweging FNV

WOERDEN (AFN) - Seniorenbond ANBO doet niet mee aan de nieuwe vakbeweging van de FNV. Dat besluit heeft ANBO-directeur Liane den Haan vrijdag bekendgemaakt. De ouderenbond is sinds 2009 lid van de FNV en liet zich de afgelopen tijd al diverse keren kritisch uit over de vernieuwingsplannen, die de kwartiermakers onder leiding van Jetta Klijnsma voorstelden.

Het eindrapport dat Klijnsma eerder deze week presenteerde, biedt volgens de ANBO geen oplossing voor het machtsprobleem binnen de vakbeweging. ,,Het is oude wijn in nieuwe zakken en ik wil geen marionet worden van andere bonden´´, aldus Den Haan. Volgens haar houden de grotere FNV-bonden, zoals Bondgenoten en de Abvakabo, te veel macht.

Tot de oprichting van een nieuwe vakbeweging is juist besloten om de 19 verschillende FNV-bonden weer op één lijn te krijgen na onenigheid over het pensioenakkoord. FNV-voorzitter Agnes Jongerius stemde met steun van een meerderheid van de vakbeweging in met het akkoord met werkgevers en het kabinet over een hogere pensioenleeftijd. Maar Bondgenoten en Abvakabo waren tegen en dat bracht een interne crisis aan het licht.

Deskundigheid

De ANBO, met 183.000 leden, vindt dat Klijnsma had moeten voorstellen om kleinere bonden een grotere stem te geven. De deskundigheid had bepalend moeten worden bij het nemen van besluiten en niet de ledenaantallen. Bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit van ouderenzorg had volgens Den Haan haar club met de vakbond in de publieke sector, Abvakabo, een meer beslissende stem moeten krijgen. En de bonden voor zelfstandigen hadden meer over zzp'ers moeten gaan.

Verder ziet de ANBO het niet zitten om via de afdracht aan de weerstands- en investeringsfondsen fors mee te gaan betalen aan stakingen en acties van werknemers. Ook vindt Den Haan het geen goed idee om alle FNV-bonden ruimte te geven voor eigen beleid voor senioren. Dat zorgt volgens haar voor versplintering.

Zorgvuldige ontvlechting

De ANBO blijft wel tot de opheffing van de FNV (volgens de planning in mei 2013) lid van de vakcentrale. Dat is volgens de bond nodig voor een zorgvuldige ontvlechting van de organisaties. Ook zegt Den Haan open te staan voor gesprekken over samenwerking met andere FNV-bonden die niet willen meedoen aan de nieuwe vakbeweging.

Naast de ANBO heeft tot nu toe alleen de bond voor zelfstandigen in de bouw ZBo al gemeld niet toe te treden. FNV Mooi (onder meer kappers en pedicures) verwacht maandag een afwijzend besluit te nemen, omdat ze hun autonomie niet uit handen willen geven.

Klijnsma vindt het volgens haar woordvoerder ,,jammer'' dat bonden afhaken. Ze hoopt dat ze in de overgangsperiode tot mei volgend jaar nog op hun schreden terugkeren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen