ANP29 okt '12 16:45

Werkloosheid hoger door regeerakkoord

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA bezuinigt de komende jaren netto 15 miljard euro. De werkloosheid komt in 2017, aan het einde van de regeerperiode, uit op 5,75 procent, 0,9 procentpunt hoger dan tot nu toe werd verwacht. Het begrotingstekort in 2017 komt uit op 1,5 procent.

Dat blijkt uit de doorrekening van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau. De koopkracht wijkt door de plannen niet af van de verwachtingen tot nu toe. Wel pakken de plannen gunstiger uit voor lage inkomens in vergelijking met hoge inkomens, met name voor uitkeringsgerechtigden.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen