ANP7 aug '12 09:51Aangepast op 7 aug '12 10:25

'IMF dringt aan op Griekse schuldverlichting'

NEW YORK (AFN) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dringt er bij de eurolanden op aan de schuldenlast van Griekenland te verlichten. Dat meldde de Amerikaanse krant The Wall Street Journal dinsdag op basis van bronnen rond de onderhandelingen over de noodhulp voor Griekenland.

Volgens de krant vreest het IMF dat de schuldenlast van Griekenland zonder verdere afschrijvingen in 2020 nog altijd onhoudbaar zal zijn. Om de uitgangspositie van het land te verbeteren zouden eurolanden en de Europese Centrale Bank daarom van ongeveer een derde van hun vorderingen op Griekenland moeten afzien.

Het IMF is alleen bereid bij te dragen aan de noodhulp voor Griekenland als de schuldenlast van het land aan het einde van het programma weer houdbaar is. Eerder gold daarbij een grens van 120 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2020. Het fonds zou nog echter mikken op een schuld van maximaal 100 procent van het bbp.

Grote weerstand

Door de diepe economische crisis blijft het echter bijzonder moeilijk voor Griekenland om zijn tekort terug te dringen en de torenhoge schuldenlast te verkleinen. Door de aanhoudende recessie vallen de belastinginkomsten tegen en nemen de uitgaven aan uitkeringen toe.

Vanwege de grote weerstand in veel eurolanden tegen het kwijtschelden van de Griekse schulden, heeft het IMF volgens de krant ook minder vergaande voorstellen gedaan om Griekenland vooruit te helpen. Zo zouden de eurolanden de rente die de Grieken moeten betalen over de noodkredieten kunnen verlagen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen