ANP18 jan '12 17:28

Veel pensioenen in gevarenzone

RIJSWIJK (AFN) - Diverse grote pensioenfondsen maken donderdag hun dekkingsgraad over het vierde kwartaal van vorig jaar bekend. Daaruit blijkt of zij mogelijk vanaf april volgend jaar moeten gaan korten op de pensioenuitkering.

Door de lage rentestand en de aanhoudende malaise op de financiële markten zit de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen al een tijd onder de wettelijk vereiste 105 procent. Daaronder is het ABP, met circa 2,8 miljoen deelnemers het grootste fonds van Nederland.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een fonds aan al zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen. De stand per 31 december geldt als peildatum. Op basis van de dan geldende dekkingsgraad bepaalt DNB of pensioenfondsen nadere maatregelen moeten nemen om de graad op te krikken.

Rekenmethode

Omdat heel veel fondsen in de gevarenzone zitten, besloot DNB begin deze maand de rekenmethode aan te passen. Gezien de uitzonderlijke situatie werd besloten als rekenrente het gemiddelde over de laatste 3 maanden te nemen, in plaats van de lagere dagkoers. Dat geeft de fondsen wat meer lucht. Maar nog altijd 125 van de 450 fondsen dreigen in het voorjaar van 2013 te moeten korten, liet DNB eerder deze maand weten.

Vorig voorjaar werd al bekend dat een aantal kleine fondsen, bij een ongewijzigde financiële situatie, per april van dit jaar moet korten. Inmiddels heeft het bestuur van het fonds voor de glas- en verfindustrie (BPFV) de deelnemers al laten weten dat de uitkering per april met 6 procent naar beneden gaat. Mogelijk gaan ze eind van het jaar met nog eens 6 procent naar beneden.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen