ANP10 dec '12 14:10

'Hopen op opleving in vertrouwen'

AMSTERDAM (AFN) - De Nederlandse economie heeft een opleving van het vertrouwen nodig om uit het huidige dal te kunnen klimmen. Dat zei directeur Job Swank van De Nederlandsche Bank (DNB) in een toelichting op de nieuwe ramingen die hij maandag presenteerde.

Door het lage vertrouwen nemen de uitgaven van consumenten dit jaar opnieuw stevig af en kan er voor de komende 2 jaar evenmin een verbetering worden verwacht.,,Deze crisis is een vertrouwenscrisis'', stelde de hoofdeconoom van de centrale bank. ,,Het consumentenvertrouwen is nu ongeveer net zo laag als in de crisis van de jaren 80.''

Juist in die sombere jaren ziet Swank echter een lichtpuntje voor het heden. Nadat het kabinet Lubbers I belangrijke hervormingsmaatregelen had aangekondigd, zoals het Akkoord van Wassenaar, nam het vertrouwen in de economie gestaag toe. Als er in de komende maanden een vergelijkbaar effect ontstaat, omdat het nieuwe kabinet duidelijkheid verschaft over de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de pensioenen, kan de economische krimp lager uitvallen dan nu door DNB wordt voorspeld.

Vertrouwen

,,De economische krimp kan door een opleving van het vertrouwen in 2013 halveren tot 0,3 procent. In 2014 zou zelfs een groei van 1,5 procent kunnen ontstaan, in plaats van de vooruitgang met slechts 1 procent die we zonder noemenswaardig herstel van vertrouwen voorzien'', aldus Swank.

Het is volgens de DNB-econoom niet te voorspellen of het nieuwe kabinetsbeleid het vertrouwen daadwerkelijk laat terugkeren. Andere indicatoren, zoals de oplopende werkloosheid en de dalende koopkracht, lijken op het eerste gezicht weinig reden tot meer optimisme te geven.

Wereldwijd

,,Maar in de jaren 80 waren zowel de werkloosheid als de inflatie hoger dan nu'', stelde Swank. ,,Het probleem is nu dat de crisis wereldwijd speelt. In de jaren 80 kwam er een impuls uit de Verenigde Staten, waar de problemen minder diep waren. Dat is nu niet aan de orde.''

Met of zonder een opleving van het vertrouwen blijft het overheidstekort groter dan de Europese regels voorschrijven. In het meest zonnige scenario voorziet DNB een tekort van 3,1 procent in 2014, zonder hernieuwd optimisme komt het gat op de begroting dat jaar waarschijnlijk uit op 3,5 procent. In beide gevallen is het tekort groter dan het Europese maximum van 3 procent.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen